12 квітня 2019

19:59:50 12.04.2019 Назад

ДИСКУСІЙНА ПЛАТФОРМА «ВІД ВИКОРИСТАНОЇ УПАКОВКИ ДО ВТОРИННОЇ СИРОВИНИ»

10 квітня 2019 р. у рамках Міжнародного форуму харчової промисловості та упаковки IFFIP 2019 (м. Київ, МВЦ) відбулася дискусійна платформа «Від використаної упаковки до вторинної сировини», учасники якої, у тому числі представники підприємств – виробників продукції, упаковки, торговельних мереж, а також  сфери поводження з відходами, обговорили питання запровадження розширеної відповідальності виробника упаковки,  перспективи створення систем збору і сортування ресурсоцінних компонентів ТПВ в Україні, заслухали доповідь за результатами пілотного проекту з роздільного збору відходів упаковки у м. Вишгород.

С.н.с. відділу природно-техногенної та екологічної безпеки Державної установи «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України» к.е.н. Ю. М. Маковецька виступила з доповіддю «Завдання "Національного плану управління відходами до 2030 р." у частині поводження з відходами упаковки».