16 квітня 2019

12:51:02 16.04.2019 Назад

МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ  «НАЦІОНАЛЬНІ ЕКОНОМІЧНІ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ В ГЛОБАЛЬНОМУ СЕРЕДОВИЩІ»

10 квітня 2019 р. провідний науковий співробітник  відділу методології сталого розвитку ДУ ІЕПСР НАН України к.е.н., с.н.с., доц. Д. В. Клиновий брав участь у Міжнародній науково-практичній конференції «Національні економічні стратегії розвитку в глобальному середовищі», проведеній кафедрою міжнародних економічних відносин і бізнесу факультету міжнародних відносин Національного авіаційного університету. Загальна проблематика заходу  стосувалася, серед іншого, нинішніх тенденцій розвитку світового господарства, євроінтеграційної стратегії України, інноваційно-інвестиційних процесів та трансферу технологій у сучасному світі, забезпечення конкурентоспроможності в глобальному середовищі, регіонального розвитку, сталого розвитку і природокористування у світовій економіці.

У своєму виступі на тему «Євроінтеграційний напрям сталого просторового розвитку України на засадах публічно-приватного партнерства» Д. В. Клиновий наголосив на необхідності впровадження інноваційних корпоративних форм структурного управління природними ресурсами територіальних громад та різноманітних форматів публічно-приватного партнерства в систему управління розвитком господарства територій разом з відповідними організаційними та фінансово-економічними механізмами взаємодії влади і бізнесу у вирішенні питань сталого просторового розвитку. Відповідні перетворення мають супроводжуватися упорядкуванням форматів, форм і правил функціонування публічно-приватних господарських утворень, що  прискорюватиме інтеграцію природних ресурсів територій у господарський обіг як привабливих для інвесторів економічних активів в умовах євроінтеграційних процесів та децентралізації влади.