24 квітня 2019

19:39:24 24.04.2019 Назад

ЗАСІДАННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ ВІДДІЛЕННЯ ЕКОНОМІКИ НАН УКРАЇНИ

24 квітня 2019 р. директор ДУ ІЕПСР НАН України академік НААН України д.е.н., проф. М.А. Хвесик і завідуюча відділом природно-техногенної та екологічної безпеки д.е.н., с.н.с. Г.О. Обиход взяли участь у загальних зборах Відділення економіки НАН України з науковою доповіддю на тему «Природно-ресурсна сфера: стан та шляхи збереження».

Ключові аспекти доповіді стосувалися сучасного стану природно-ресурсної сфери України та подальших ключових пріоритетів її збереження. Зокрема, було акцентовано увагу на комплексній екосистемній оцінці  природно-ресурсного потенціалу регіонів України, наведено її результати у прив’язці до показника загальногосподарської віддачі природного багатства. Доповідачі охарактеризували наявність і доступність водних ресурсів, проаналізували тенденції водоспоживання різними сферами національного господарства України. Висвітлено проблематику земле- та лісокористування із зосередженням уваги на рентних платежах до Зведеного бюджету України та видатках на природоохоронні заходи у вказаних сферах.

Значна частина доповіді була присвячена проблематиці екологічної та природно-техногенної безпеки, оскільки Україна залишається територією із надзвичайно високим ступенем ризику виникнення небезпечних аварій і катастроф. В цьому контексті було презентовано результати інтегральної оцінки рівня екологічної небезпеки регіонів, визначеної за сукупністю показників екологічного, економічного та соціального стану областей.

За результатами доповіді було уточнено ряд дискусійних моментів, котрі стосувалися окремих аспектів оцінки національного багатства, шляхів і методів залучення його до активної економічної діяльності на засадах сталого розвитку територій. У дискусії взяли участь віце-президент НАН України академік НАН України С.І. Пирожков, члени Відділення економіки НАН України академік НАН України В.М. Геєць, члени-кореспонденти НАН України М.І. Звєряков, В.Р. Сіденко, М.І. Скрипниченко, С.О. Кораблін.

Фотозвіт про захід до вашої уваги за посиланням.