27 квітня 2019

20:02:40 27.04.2019 Назад

ІІІ СЕСІЯ МІЖНАРОДНОЇ ШКОЛИ-ЛАБОРАТОРІЇ СТАЛОГО РОЗВИТКУ І «ЗЕЛЕНОЇ» ЕКОНОМІКИ (ISLSD)

23 квітня 2019 року провідний науковий співробітник відділу методології сталого розвитку ДУ ІЕПСР НАН України, к.е.н., с.н.с., доцент Клиновий Д.В. взяв участь у проведеній у м. Мінськ Республіки Білорусь ІІІ сесії Міжнародної школи-лабораторії сталого розвитку і "зеленої" економіки (ISLSD), що функціонує як спільний проект Інституту підприємницької діяльності (Республіка Білорусь), ДУ ІЕПСР НАН України, Республіканської науково-технічної бібліотеки Білорусі, кафедри економіки та управління вищої школи Республіканського інституту вищої школи Білоруського державного університету і Фонду імені Фрідріха Еберта (Федеративна Республіка Німеччина). Тема заходу – інтеграція принципів сталого розвитку і зеленої економіки в навчальні програми і курси університетів. Засідання відбувалося на базі Республіканської науково-технічної бібліотеки Білорусі. Модератор  – к.е.н., доц. Олег Володимирович Сіваграков, завідувач кафедри економіки та управління Інституту підприємницької діяльності (м. Мінськ, Республіка Білорусь).

У рамках заходу він ознайомив присутніх з Договором про співробітництво між ДУ ІЕПСР НАН України та Установою освіти "Інститут підприємницької діяльності" (м. Мінськ). На сесії виголосили доповіді експерти з питань сталого розвитку і викладачі з Університету Бремена (Німеччина) Томас Ніколас і Мерле Тегелер, які представили навчальні програми зі сталого розвитку в університетах Німеччини та проект HOCH N "Cталість  в інститутах вищої школи: розвиток –  мережева робота – звітність".  К.е.н., с.н.с., доц. Дмитро Клиновий виступив як експерт з доповіддю та презентацією на тему "Імплементація національної парадигми сталого розвитку України у сферу публічного управління та освіти". При цьому він наголосив на необхідності імплементації концептуальних положень розробленої нашою установою національної парадигми сталого розвитку України як складових елементів публічної політики в діяльність органів державного управління економікою, державних органів регіональної влади, органів місцевого самоврядування територіальних громад та як базових положень навчальних програм вищої школи та післядипломної освіти. У доповіді наведено характеристику діяльності ДУ ІЕПСР НАН України як провідного науково-дослідного та науково-навчального центру міжнародного рівня, орієнтованого на організацію, координацію та здійснення досліджень у сфері економіки природокористування та сталого розвитку господарських систем на інноваційних принципах зеленої економіки; презентовано завдання цільової програми наукових досліджень «Траєкторія сталого розвитку України до 2030 року». Розкрито базові позиції національної парадигми сталого розвитку України, включаючи інституціоналізацію природно-ресурсних відносин, економічну оцінку природних ресурсів на всіх просторових рівнях господарювання, їх капіталізацію як економічних активів, децентралізацію в управлінні природними ресурсами як євроінтеграційний тренд,  корпоратизацію природокористування та структурне управління природними активами як цілісними територіальними природно-господарськими комплексами, проективний бізнес-екосистемний підхід до організації природокористування; фінансизацію природокористування та сек’юритизацію природних активів, публічно-приватне партнерство як інструмент управління сталим розвитком  територіальних соціо-еколого-економічних систем. Презентовано наукові видання – брошури "Національна парадигма сталого розвитку України" та "Природні ресурси у фінансово-економічному забезпеченні об’єднаної територіальної громади".

Також Д. В. Клиновий ознайомив зібрання з результатами впровадження концептуальних положень національної парадигми сталого розвитку в систему освіти як базових для побудови навчальних програм предметів економічного, географічного та інших напрямів діяльності вищої школи в освітніх закладах Міністерства освіти і науки України, Національній академії державного управління при Президентові України, Інституті підвищення кваліфікації керівних кадрів НАДУ, окремих освітніх програмах навчання державних службовців та представників органів місцевого самоврядування. Висвітлено результати застосування наукових розробок ДУ ІЕПСР НАН України в галузі зеленої економіки у програмах підвищення кваліфікації безробітних з направленням Служби занятості України під час розробки слухачами курсів навчальних зелених інвестиційних проектів. Представлено структуру навчального модуля "Управління природокористуванням та охороною навколишнього природного середовища", що викладається в межах навчального курсу "Структурно-галузеві механізми управління у публічній сфері" на кафедрі економічної політики та врядування Національної академії державного управління при Президентові України.