20 травня 2019 року

14:48:30 20.05.2019 Назад

КРУГЛИЙ СТІЛ “МАКРОЕКОНОМІЧНІ УМОВИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ РИНКУ ПРАЦІ ТА ЗАЙНЯТОСТІ”

16 травня 2019 року завідувач відділу проблем економіки земельних та лісових ресурсів Державної установи “Інститут економіки природокористування та сталого розвитку Національної академії наук України” д.е.н. А.М. Сундук взяв участь у роботі круглого столу, який організований Інститутом підготовки кадрів Державної служби зайнятості України.

У рамках виступу з доповіддю “Природні ресурси як фактор розвитку місцевих громад” акцентовано увагу на тому, що з кожним днем посилюються процеси децентралізації, одним із результатів яких є становлення і розвиток громад. Перед кожною з них на початковому етапі становлення виникають питання, подібно до бізнес-плану, щодо профілю розвитку, сильних і слабких сторін, ресурсів тощо. Більшість місцевих громад відразу думає про підприємства, які розташовані чи тяжіють до них, бізнес і таке інше. При цьому недостатньо уваги приділяється забезпеченню громади природними ресурсами, адже відповідно до сучасних уявлень вони є активом ринкової економіки і за умови правильного використання можуть формувати вагомий прибуток і фінансові потоки.

Щоб прискорити зазначені процеси, необхідно реалізувати такий комплекс заходів: трансформація правового забезпечення природокористування місцевих громад, розробка засад капіталізації природних ресурсів шляхом їх залучення до економічного обігу, формування інституціонального поля для розбудови системи менеджменту природного потенціалу та інші.