30 травня 2019 року

22:30:44 30.05.2019 Назад

ВІДКРИТІ ВСЕУКРАЇНСЬКІ ЗБОРИ «ПОЗАШКІЛЬНА ОСВІТА В УМОВАХ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ»

15 травня 2019 року представник нашої установи к.е.н., доц. Д.В. Клиновий  брав участь у проведених Національним еколого-натуралістичним центром учнівської молоді Відкритих всеукраїнських зборах «Позашкільна освіта в умовах децентралізації» (м. Київ). До організації заходу також залучені Міністерство освіти і науки України, ГО «Спілка освітян України», Асоціація об’єднаних територіальних громад тощо. Його учасниками були більше як 150 осіб. Загальна проблематика заходу стосувалася розвитку сфери позашкільної освіти України, включаючи діяльність територіальних еколого-натуралістичних освітніх центрів. Д.В. Клиновий у своєму виступі наголосив на необхідності впровадження публічно-приватного партнерства в управління розвитком позашкільної освіти у природничій сфері шляхом залучення на паритетних засадах представників бізнесу і державних структур до співпраці у забезпеченні діяльності територіальних еколого-натуралістичних центрів як через застосування контрактних форм співробітництва бізнесу і влади, так і організацію діяльності державно-приватних закладів позашкільної освіти, що потребує внесення відповідних змін та доповнень до чинного законодавства про освіту та державно-приватне партнерство.

de547574c8688a2c0bddbb3eb449a411.th.jpg 22caece5ba566659e5ad11f8befd586e.th.jpg e474c4d117fffe790863b803a9ddb4a3.th.jpg