30 травня 2019 року

22:34:00 30.05.2019 Назад

РОЗВИТОК SMART CITY НА ОСНОВІ ПУБЛІЧНО-ПРИВАТНОГО ПАРТНЕРСТВА

Поєднання Smart Specialization та моделей ППП у рамках розумних міст є інноваційним напрямом просторово-територіального розвитку. Розбудова таких міст дасть змогу сформувати комфортне оточення, гарантувати безпечність міського простору, демократичність і прозорість комунікації, що в сукупності сприятиме їх сталому розвитку через покращення екологічної ситуації, зниження соціальної напруги та пожвавлення економічної активності на основі наявних потужностей і можливостей з перспективою їх розширення. Поєднання можливостей на різних рівнях (від ОСББ до великих підприємств міста і комунальних органів влади) та стимулювання інновацій на мікрорівні, що є найбільш ефективними для успішного вирішення специфічних місцевих проблем, створить підґрунтя для розвитку не тільки розумних, але і сталих міст.

Про ці та інші актуальні питання йдеться в аналітичному огляді провідної наукової співробітниці відділу проблем економіки земельних і лісових ресурсів Державної установи «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку Національної академії наук України», к.е.н., с.н.с. Шашули Людмили та завідувачки кафедри, Українсько-американського університету Конкордія, м. Київ Wyższa Szkoła Ekonomiczno Humanistyczna, Poland, д.е.н., с.н.с. Жарової Любові – для Українсько-американського університету «Конкордія».

Посилання на статтю:

http://www.concordia.edu.ua/uk/about/open-university/mehanizmi-derzhavno-privatnogo-partnerstva/