31 травня 2019 року

12:25:22 31.05.2019 Назад

ЗАСІДАННЯ ПРЕЗИДІЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ АГРАРНИХ НАУК УКРАЇНИ

29 травня 2019 року директор ДУ ІЕПСР НАН України академік НААН України д.е.н., проф. М.А. Хвесик взяв участь у засіданні Президії Національної академії аграрних наук України, де було заслухано та обговорено доповідь директора Національного наукового центру «Інститут аграрної економіки» академіка НААН України Ю.О. Лупенка «Стратегічні пріоритети сталого розвитку сільських територій на період до 2025 року».

В засіданні Президії взяли участь члени Президії НААН, представники міністерств та відомств, органів місцевого самоврядування, керівники громадських організацій, засоби масової інформації.

Академік НААН України М.А. Хвесик виступив в обговоренні доповіді акцентувавши увагу на ролі природних ресурсів у фінансово-економічному забезпеченні сталого розвитку сільських територій, розкрив основні проблеми, які стосуються формування і реалізації моделі сільського розвитку, вирішення соціальних, екологічних, економічних проблем та забезпечення природно-техногенної безпеки сільських територій.

За результатами заслуховування та широкого обговорення доповіді Президією НААН України було ухвалено постанову, в якій зокрема зазначено на необхідності розробки проекту Стратегії сталого розвитку сільських територій на період до 2025 року із урахуванням результатів досліджень ряду наукових установ, зокрема Державної установи «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку Національної академії наук України».

За пропозицією академіка НААН України М.А. Хвесика проект доповнено положенням, яке стосується врахування при розробці Стратегії результатів наукових досліджень Відділення економіки НАН України в рамках цільової програми наукових досліджень «Траєкторія сталого розвитку України до 2030 року».

Крім того постанова передбачає розробку низки інших документів, які стосуються стратегічних пріоритетів сталого розвитку сільських територій на період до  2025 року.