18 листопада 2019 року

07:40:35 18.11.2019 Назад

МІЖНАРОДНА КОНФЕРЕНЦІЯ «СТАЛИЙ РОЗВИТОК ЯК ПЛАТФОРМА ДЛЯ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ»

8 листопада 2019 р. представники нашої установи як співорганізатори взяли участь у роботі Міжнародної конференції «Сталий розвиток як платформа для євроінтеграції України», що відбулася в Українсько-американськом університеті за сприяння Міністерства освіти і науки України, Економіко-гуманітарного університету (Польща), Журналу БЕСЛІ (США – Україна), Національного педагогічного університету  імені М. П. Драгоманова, Німецько-українського товариства з економіки та науки (Майнц, Берлін, Бонн, Київ) та  Університету Конкордія Вісконсин (США).

Мета заходу – здійснення обміну науковою інформацією та практичним досвідом забезпечення сталого розвитку як дієвого засобу і платформи для інтеграції України в європейську спільноту.

Бистряков Ігор Костянтинович, д.е.н., проф., заступник директора з наукової роботи Державної установи «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку Національної академії наук України» і провідний науковий співробітник відділу методології сталого розвитку Клиновий Дмитро Віталійович, к.е.н., доцент презентували доповідь «Євроінтегративне управління сталим просторовим розвитком  на механізмах публічно-приватного партнерства», в якій розкрито інноваційну парадигму сталого просторового розвитку, котра базується на концепті запровадження євроорієнтованих форм і механізмів публічно-приватного партнерства (ППП) у систему управління сталим просторовим України і передбачає запровадження інтегрованого платформного управління  сталим просторовим  розвитком через публічно-приватні форми ефективного використання природно-ресурсних активів в європейських форматах контрактного співробітництв й спільної діяльності публічної влади та бізнесу, спрямованого на комплексне вирішення соціо-еколого-економічних проблем розвитку територій та підвищення добробуту громадян. У доповіді наголошено, що для ефективного запровадження ППП у систему управління сталим просторовим розвитком варто застосовувати бізнес-екосистемний платформний підхід, а концептуальна структурна модель євроінтегративного механізму управління таким розвитком повинна грунтуватися на принципах платформної організації природокористування, управління природними ресурсами з участю місцевих громад, належного врядування та публічно-приватного партнерства і включати як механізми прямого впливу шляхом  фінансування та стимулювання діяльності, у тому числі реалізацію проектів сталого розвитку, так й опосередкованого на кшталт запровадження селективних режимів та пільгового заохочення інвесторів до консолідованого фінансування таких проектів. Доповідачі представили систему механізмів реалізації моделі ППП у забезпеченні сталого просторового розвитку, складовими якої є комплекс організаційних та фінансово-економічних механізмів капіталізації природних ресурсів у платформному середовищі, що забезпечують  імплементацію інноваційних засобів господарювання через розширення прав громад,  квазіприватизаційні процеси у природокористуванні й делеговане управління природними активами  територій бізнес-структурами на корпоративній основі. Вона передбачає поступовий розвиток публічно-приватних відносин від контрактних форматів до спільної діяльності влади й бізнесу в реалізації проектів сталого розвитку, створення платформ взаємодії влади, бізнесу і населення, розвиток дивестиційного процесу, формування фондів публічно-приватного партнерства і розбудову системи сталих фінансів.

Докладніше про захід:

https://www.concordia.edu.ua/uk/2019/11/08/obgovoryuyemo-problemy-stalogo-rozvytku-na-mizhnarodnij-konferencziyi/