3 грудня 2019 року

09:30:37 03.12.2019 Назад

КРУГЛИЙ СТІЛ «ОЦІНЮВАННЯ ЕКОCИСТЕМНИХ ПОСЛУГ: НАСЛІДКИ ДЕТЕРІОРАЦІЇ»

29 листопада 2019 року в м. Києві (бульвар Т. Шевченка, 60) ініціативою відділу екосистемного оцінювання природно-ресурсного потенціалу Державної установи «Інститут економіки  природокористування та сталого розвитку Національної академії наук України» було проведено круглий стіл «Оцінювання екоcистемних послуг: наслідки детеріорації».

Мета круглого столу – узагальнення результатів досліджень з теоретичних, методологічних і практичних підходів до формування в державному управлінні та місцевому самоврядуванні інноваційних організаційних, економічно-фінансових механізмів екосистемного оцінювання збитків від детеріорації екосистемних послуг відповідно до вимог європейської нормативно-правової бази; обмін думками та науковою інформацією з окресленої проблематики.

Під час засідання заслухано доповіді, присвячені актуальним питанням стосовно оцінювання екоcистемних послуг із позиції забезпечення сталого природогосподарювання. Учасники круглого столу акцентували увагу на методологічних особливостях оцінки збитків від забруднення екосистем; інноваційних підходах до формування компенсаційного механізму їх  відшкодування; ролі екосистемного фактору в забезпеченні децентралізованого управління природно-ресурсними активами в рамках розвитку публічно-приватного партнерства; європейському векторі інституціоналізації процесу екосистемного визначення заподіяних та попереджених збитків від забруднення екосистем; оцінці природно-ресурсних активів та екосистемних послуг на місцевому рівні.

Головна ідея, що супроводжувала доповіді, пов’язана з питаннями формування сучасних механізмів та інструментів оцінювання збитків від забруднення навколишнього природного середовища, зокрема втрат екосистемних послуг через порушення, деградацію чи знищення якості екосистем, визначення механізмів відповідальності та компенсаційних заходів щодо їх порушення.

У доповідях і виступах учасників заходу з різних позицій висвітлено результати сучасних досліджень у сферах економіки, екології та державного управління стосовно оцінювання збитків від забруднення екосистем з акцентом на забезпеченні сталого просторового розвитку територій та об’єктів різного ієрархічного рівня. Зазначено, що екологічна політика України має розвиватися на засадах системності, прозорості, відповідальності та послідовності, з реальним упровадженням принципів сталого використання природних ресурсів на основі екосистемного підходу, що враховує кращі зразки міжнародного досвіду та євроінтеграційні перспективи України.

За результатами обговорення прийнято резолюцію, яку рекомендовано направити до Кабінету Міністрів України, Ради національної безпеки та оборони України, Міністерства енергетики та захисту довкілля України, Відділення економіки Національної академії наук України та Національної академії аграрних наук України з метою розгортання подальших досліджень у сфері розробки екосистемних засад оцінювання збитків від забруднення навколишнього природного середовища.