3 грудня 2019 року

09:32:33 03.12.2019 Назад

ГРОМАДСЬКИЙ ФОРУМ «ПРАВО СЕЛЯН НА ЗЕМЛЮ: ЧИ УБЕЗПЕЧИТЬ ЗЕМЕЛЬНА РЕФОРМА СЕЛЯНСЬКО-ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРЮВАННЯ  В УКРАЇНІ»

26 листопада 2019 р. у Державній установі «Інститут економіки та прогнозування НАН України» (Київ) за участю науковців, міжнародних експертів, представників громадськості, власників фермерських господарств, голів сільських об’єднаних територіальних громад відбувся громадський форум «Право селян на землю: чи убезпечить земельна реформа селянсько-фермерське господарювання  в Україні». Під час заходу обговорювалися питання регулювання ринку землі в Україні, права селян на доступ до земельних ресурсів та гідне життя у сільській місцевості.

Під час засідання міжнародні експерти представили основні положення Декларації ООН про права селян, яка має на меті зберегти селянсько-фермерський тип господарювання у світі та захистити права людей, що проживають на сільських територіях. У цьому контексті учасники зосередилися на обґрунтуванні ризиків запровадження вільної торгівлі землі сільськогосподарського призначення та юридичних наслідках запровадження такого ринку. З огляду на специфіку функціонування ринку купівлі-продажу землі, розглянуто можливі сценарії та наслідки трансформації господарського укладу в Україні, а також місце і роль агроекологічних методів обробки землі.

Організаторами форуму виступили ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України», ГС «Українська мережа сільського розвитку», Європейська координація ViaCampesina. За результатами виступів та обговорень ухвалено підсумковий документ і відповідну резолюцію (більш детально – за посиланням http://ief.org.ua/wp-content/uploads/2019/11/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D1%96%D1%8F_26.11.2019.pdf).

Від Державної установи «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку Національної академії наук України» участь у заході взяли завідувач відділу проблем економіки земельних і лісових ресурсів, доктор економічних наук, старший науковий співробітник Анатолій Сундук та провідний науковий співробітник цього ж відділу, доктор економічних наук, старший науковий співробітник Марія Ільїна.