12 грудня 2019 року

22:12:57 12.12.2019 Назад

ФАХОВА ДИСКУСІЯ «"ЗЕЛЕНІ" ІНВЕСТИЦІЇ У СТАЛОМУ РОЗВИТКУ: СВІТОВИЙ ДОСВІД ТА УКРАЇНСЬКИЙ КОНТЕКСТ» УКРАЇНСЬКОГО ЦЕНТРУ ЕКОНОМІЧНИХ ТА ПОЛІТИЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ІМ. О.РАЗУМКОВА

28 листопада 2019 року центром Разумкова в рамках фахової дискусії презентовано дослідження «"Зелені" інвестиції у сталому розвитку: світовий досвід та український контекст», яке узагальнює підходи до визначення змісту, передумов, головних детермінантів і фінансових інструментів процесу так званого зеленого інвестування, його особливостей та глобальних тенденцій розвитку, а також визначає поточний стан і перспективи мобілізації зелених інвестицій в Україні.

У дослідженні послідовно аналізуються сучасні тенденції реалізації концепції сталого розвитку у світовій економіці, акцентується увага на нових трендах становлення зеленої економіки та екологізації міжнародної фінансової системи, яка становить основу зеленого інвестування. Окремий розділ присвячено його глобальним трендам у секторі відновлюваної енергетики, заходам щодо енергоефективності, розробці чистих технологій, заходам із пом’якшення наслідків зміни клімату та адаптації до них. У завершальному розділі наведено аналіз результатів опитування керівників підприємств різних рівнів стосовно засад і передумов зеленого інвестування. Видання містить фахові статті, в яких розглядаються окремі проблемні аспекти такого інвестування у світі та Україні.

До роботи фахової дискусії долучилась головний науковий співробітник відділу екосистемного оцінювання природно-ресурсного потенціалу ДУ ІЕПСР НАН України, доктор економічних наук, професор Веклич Оксана Опанасівна, яка представила доповідь «"Зелений" банкінг: сутність, механізм та інструменти реалізації».

Детальніша інформація за посиланням: http://razumkov.org.ua/novyny/fakhova-dyskusiia-zeleni-investytsii-u-stalomu-rozvytku-svitovyi-dosvid-ta-ukrainskyi-kontekst.

Текст дослідження «"Зелені" інвестиції у сталому розвитку: світовий досвід та український контекст» викладено на сайті: http://razumkov.org.ua/uploads/article/2019_ZELEN_INVEST.pdf.