29 січня 2020 року

20:28:52 30.01.2020 Назад

ВСЕСВІТНІЙ ЕКОНОМІЧНИЙ ФОРУМ-2020 У ДАВОСІ

У швейцарському Давосі з 21 по 24 січня цього року відбуваються заходи 50-ї ювілейної сесії Всесвітнього економічного форуму, об’єднані ключовою темою «Зацікавлені сторони за згуртований і стійкий мир»

До участі в роботі форуму залучаються політичні лідери, представники бізнесу, громадські активісти та інші лідери думок. У рамках платформ та дискусійних трибун відбуваються обговорення актуальних питань, а саме:

        розвиток нових технологій і можливі загрози їх упровадження;

        зміна клімату і захист біорізноманіття планети;

        розвиток бізнесу в умовах технологічних і соціальних змін;

        проблеми охорони здоров'я;

        професійний розвиток і майбутнє ринку праці;

        урегулювання військових конфліктів.

Вирішення окреслених питань вагомо пов’язується з розв’язанням екологічних проблем та впровадженням нових технологій використання природних ресурсів. Хоча значна частина інвесторів уже визнали важливість економічної оцінки та врахування ризиків, пов‘язаних зі змінами клімату, більшість підприємств продовжують ухвалювати рішення, керуючись винятково їх короткостроковою ефективністю. Повільні темпи міжнародних кліматичних переговорів і складний політичний контекст унеможливлюють швидку протидію глобальній екологічній кризі. З огляду на інерційність економічного мислення, з одного боку, та громадський тиск – з іншого, великим міжнародним корпораціям та урядам потрібно згуртувати зусилля у напрямі швидких та глобальних політичних дій, що за умов еколого-технологічних трансформацій матиме мультиплікаційний ефект.

Економічна політика, спрямована на регулювання змін клімату, також потребуватиме вдосконалення. Попри те, що більшість економістів у сфері природокористування вважають установлення ціни на вуглецеві викиди ефективним і необхідним важелем впливу на кліматичні зміни, його потенціал навряд чи буде достатнім у подальшому. Оскільки технологічні витрати на скорочення викидів суттєво різняться залежно від секторів промисловості, окремі з них екологізуватимуться значно швидше. Ураховуючи, що основним засобом захисту від подальших змін клімату залишається перехід від викопного палива до поновлюваних джерел енергії, інновації зосереджуватимуться переважно у сфері виробництва електроенергії та будівництва за новітніми екологічними стандартами. На національному рівні головними інструментами регулювання подальших змін клімату, як і раніше, є транскордонні податки на вуглецеві викиди та жорсткі низьковуглецеві стандарти виробництва.

Гіперпосилання: https://www.weforum.org/reports

 

Відділ проблем економіки земельних і лісових ресурсів