28 лютого 2020 року

23:42:18 28.02.2020 Назад

СТРУКТУРНІ ОЗНАКИ РОЗВИТКУ ЗА ПЛАТФОРМНИМ ПІДХОДОМ

Незважаючи на постіндустріальний характер розвитку, у сучасних умовах важливу роль відіграють природні ресурси. Але реалії свідчать про формування нової тенденції використання не тільки сировинних, а й ринкових характеристик природних ресурсів, з чим пов’язується поступове набуття ними ознак ринкового активу. Це стало можливим у результаті поступового зближення циклів природокористування і ринкових процесів. У зв’язку із зазначеним звичайними стають такі поняття, як капіталізація природних ресурсів, бізнес-екосистемний принцип, водні та лісові акції, так званий постіндустріальний ліс і мультифункціональне лісокористування.

Цикли взаємодіють у межах платформ – бізнес-моделей, які дають змогу об’єднувати дві і більше взаємопов’язаних груп продуктів для збільшення прибутку всіх учасників (Моазед А., Джонсон Н. Платформа. Практическое применение бизнес-модели, 2016).

Щодо сфери природних ресурсів, то платформа – це певна локація (реального чи віртуального характеру), в межах якої відбувається взаємодія природних ресурсів і економіки з метою реалізації спільних інтересів. Специфічною ознакою є формування екосистем біля платформ. Остання має інші особливості стосовно економіки, але є і спільний базис.

Під час упровадження платформи актуальним є процес акселерації. Серед різних тлумачень цього поняття, кращим є те, що акселерація пов’язується з прискоренням розвитку стартапів. Це швидке зростання бізнесу, проектів за рахунок певних методик (консалтинг, навчання, фінансова підтримка та ін.). Як перехід до нового рівня розвитку бізнесу.

У сфері природокористування акселерація більше асоціюється з можливістю прискорення внаслідок дії різних факторів, зокрема посилення взаємодії між циклами, урахування нових властивостей у межах платформного підходу.

Необхідно брати до уваги нові властивості природних ресурсів (наприклад, ринкових): у процесі взаємодії циклів ринкове середовище є більш динамічним, а отже, прискорення можливе, чому сприятиме зміщення акцентів на впровадження ринкових характеристик цих ресурсів.

Актуальність подібних досліджень обумовлюється такими чинниками: низькими характеристиками залучення природних ресурсів до сфери ринку (показник капіталізації для переважної більшості природних ресурсів невисокий і не досягає порогового рівня – 15%); суттєвими відмінностями між потенціалом у сфері природних ресурсів та ефективністю його використання; недостатнім рівнем використання сучасних підходів інтеграції природних ресурсів до зони ринку; ігноруванням ринкових ознак і властивостей природних ресурсів у контексті їх експлуатації; ризиками погіршення кількісних і якісних характеристик природних ресурсів при дотриманні наявних підходів до їх використання; низькою активністю ринкових суб’єктів у сфері природокористування; консервативністю діючої системи управління природними ресурсами, яка потребує модернізації; ризиками, пов’язаними з розвитком соціальної сфери.

 

Відділ проблем економіки земельних і лісових ресурсів