11 березня 2020 року

22:14:19 12.03.2020 Назад

РОЗРОБКА ПРОПОЗИЦІЙ ДУ ІЕПСР НАН УКРАЇНИ ЩОДО НЕЙТРАЛІЗАЦІЇ ВИКЛИКІВ І ЗАГРОЗ НАЦІОНАЛЬНІЙ БЕЗПЕЦІ В ЕКОЛОГІЧНІЙ СФЕРІ

Рішенням секретаря Ради національної безпеки і оборони України доручено експертній групі з питань національної безпеки в екологічній сфері, членом якої є директор ДУ ІЕПСР НАН України, д.е.н., проф., заслужений діяч науки і техніки України, академік НААН України М. А. Хвесик, опрацювати ряд питань, які стосуються викликів та загроз національній безпеці України в екологічній  сфері та внести пропозиції до першочергових заходів щодо їх нейтралізації.

Протягом декількох днів вченими ДУ  ІЕПСР НАН України буде розроблено та подано комплекс заходів щодо зазначеного вище доручення.