20 березня 2020 року

23:48:04 20.03.2020 Назад

ПИТАННЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ – В ЦЕНТРІ УВАГИ  ДОСЛІДЖЕНЬ

Перед початком кожного року журнали The Economist і “Новое Время” публікують спеціальний спільний випуск, в якому досліджуються і окреслюються основні події і процеси, які є зараз актуальними і будуть формувати глобальний ландшафт. Серед інших важливим питань, таких як очікування глобальної кризи, посилення впливу інформаційних технологій, військові протистояння, чільне місце належить питанням сталого розвитку.

Як приклад, цікавою є публікація щодо шляхів забезпечення сталого розвитку і місця в цих процесах приватного бізнесу (автори – Робін Ніблет і Джим О’Ніл). Як акцентують увагу автори “все більше міжнародних компаній почнуть приводити свою діяльність відповідно до принципів сталого розвитку”. Саймон Кокс в статті “Недосяжний плід” описує проблемність реалізації Цілей сталого розвитку. Окремі заходи є декларативними і потребують більш детальної програми підтримки. Разом з тим, за окремими питаннями вже є позитивна динаміка, яку необхідно продовжувати. Як приклад, поступово знижується рівень бідності, зменшилися темпи вирубування лісів.

Питання зеленої енергетики піднімаються в статті Хайден Вуд (директор і співзасновник компанії Bulb). Автор пише, що частка енергії, що виробляється за допомогою вугілля та інших традиційних джерел, буде поступово зменшуватися. Вже зараз у Великобританії процент альтернативної енергетики становить 37% (в 2011 р. – тільки 8%). В тренді поширення нових технологій і питання електромобілів та їх потенціалу (автор статті – Саймон Райт). “Електрифікація – предмет уваги автомобільної індустрії” – ключова теза публікації. Крім цих досліджень, можливо виділити і інші, які також торкаються питань сталого розвитку і дотичних тем.

Таким чином, питання сталого розвитку є актуальними і стосуються широкого спектру проблем. Як показують реалії, ці питання інтегруються і до тих сфер, з якими в них низькі кореляційні залежності. Варто зауважити, що важливим фактором вирішення цих питань є наукове забезпечення і супровід, розробка бачення і підходів, які, разом з прикладним інструментарієм, дозволять рухатися в сторону сталого розвитку. Важливим аспектом серед цих питань є проблеми економізації природних ресурсів та їх позиціювання як активу ринкової економіки.

 

Анатолій Сундук, д.е.н., с.н.с.

завідувач відділу проблем економіки земельних і лісових ресурсів