2 квітня 2020 року

10:15:02 02.04.2020 Назад

ЗВІТ ФАО ЩОДО РЕАЛІЗАЦІЇ ЦІЛЕЙ СТАЛОГО РОЗВИТКУ В ГАЛУЗІ ПРОДОВОЛЬСТВА і АПК

Цілі сталого розвитку є тими орієнтирами,  до яких треба рухатися з метою формування сталого середовища і забезпечення базових потреб. Як показує практика, цей процес є досить складним і тому потребує виваженої політики, важливою складовою якої має бути система моніторингу показників сталого розвитку. Важлива роль ФАО в цих питаннях полягає як в реалізації прямих заходів щодо вирішення проблем розвитку аграрного виробництва, так і моніторингу показників, пов’язаних з цим питанням та суміжними сферами.

В звіті, розробленому ФАО, є інформація щодо моніторингу реалізації Цілей сталого розвитку, які пов’язуються з роботою цієї організації: зменшення голоду, забезпечення продовольчої безпеки і покращення харчування; питання питної води; збереження морських екосистем; збереження екосистем суші. За кожною ціллю є аналіз проблем і можливостей поліпшення ситуації.

 

Режим доступу до ресурсу: http://www.fao.org/fileadmin/templates/SDG-progress-report/2019-final/sdg-progress-report-print-RU.pdf

 

Відділ проблем економіки земельних і лісових ресурсів