9 квітня 2020 року

22:53:25 09.04.2020 Назад

ПЛАТФОРМЕННІ РИНКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИЩОДО ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ

 

Інтеграція платформ в повсякденне життя є звичайною справою. Проте наявний потенціал природокористування за існуючої економічної системи не включений в фінансовий обіг повною мірою. Існує певна кількість факторів, здатних суттєво поліпшити якісні та кількісні характеристики регулювання даного процесу. Нагальним є розширення зони ринкової активності природних ресурсів країни, визначення системних ефектів та подальше впровадження в практичну діяльність процесів платформізації.

Загалом платформа – це свого роду базова інфраструктура, яка пропонує цілий набір інструментів для конструювання системи власних продуктів, послуг та ринків. Відповідно в даному випадку платформенні ринки розглядаються як інституційно-технологічні системи. Платформи створюють системи правил, а також механізми, що стимулюють агентів до прийняття, підтримки і розвитку стандартів, які розповсюджуються за найбільш успішними платформами.

Платформенні ринки в порівнянні з економічними зонами і кластерами відносяться до двухфакторних мезоекономічних систем і мають структуру вищого порядку. Щодо районування та кластерів платформенні ринки в цілому мають ряд принципових відмінностей:

      мають в своїй основі розвинену економічну схему і, на відміну від кластерів, піддаються більшій ідентифікації;

      дозволяють формалізувати інститути в цифровій формі, мають інституційну пам’ять і здатні зберігати повну історію транзакцій (взаємодій учасників);

      мають здатність до виявлення інформації про виробників і споживачів, дозволяють використовувати ресурси більш ефективно;

      дозволяють державі активно брати участь в їх регулюванні, а також формувати державно-приватні платформи.

Платформізація природних ресурсів у нас в країні започаткована. За даними Міністерства енергетики та захисту довкілля презентовано проект Єдиної екологічної платформи з 4 модулів: е-надрокористування; е-лісова галузь; е-водна галузь, е-рибна галузь та 7 блоків: відкритий доступ до ресурсів, е-послуги, е-звітність; е-відстеження; екологічний моніторинг; екологічне інспектування та вікно зворотного зв’язку.

З метою формування платформенних ринків природних ресурсів та інтеграції в глобальну систему, необхідно дослідити ряд питань, а  саме:

1) наскільки державна політика може і повинна сприяти розвитку існуючому глобальному капіталізму платформ;

2) просторові наслідки розвитку платформ; системних ефектів,  в яких локаційні, технологічні та інституційні чинники відіграватимуть рівнозначну роль;

3) наслідки глобального домінування промислових платформ для існування кластерів в традиційному вигляді; зокрема, аналіз наслідків автоматизації, адитивних технологій і зниження ролі локальних спеціалізованих ринків праці.

 

Людмила Шашула

відділ проблем економіки земельних і лісових ресурсів