27 квітня 2020 року

22:28:21 27.04.2020 Назад

ЦИКЛІЧНА ФОРМА МЕХАНІЗМУ ПРОСТОРОВОГО УПРАВЛІННЯ ПРИРОДНО-РЕСУРСНИМИ АКТИВАМИ

Як свідчить сучасна практика просторового управління, як і будь-якого іншого типу управління, він є, у першу чергу, інформаційним системно-універсальним процесом. З цього, процедури інтегрального управління природно-ресурсними активами мають реалізовуватися на платформній основі за єдиним алгоритмом імплементації відповідного типу моделі, як на етапах її ініціації та консолідації, так і на етапі інкорпорації. Це стосується: доступу управлінських суб’єктів до використання й обслуговування цільового програмного забезпечення інформаційно-технологічних платформ, включаючи застосовування єдиних операційних систем і систем управління базами даних методичного програмного забезпечення засобів розробки та тестування загальної  і специфічної природи вхідної та вихідної інформаційної бази даних в межах єдиної платформи, обґрунтування управлінських рішень, що базуються на результатах узагальнення, обчислення й аналізу базових параметрів і характеристик у відповідності до особливостей розвитку певної території, регіону, округу чи держави, загалом.

Сутність, специфічність і результативність інтегрального просторового управління проявляється у процесах формування, добору, перетворення і переміщення інформаційно-методичної бази даних. При цьому єдиний її платформний аспект має бути присутній як у всіх п’яти структурних елементах просторової системи, так і на усіх етапах імплементації інтегральної моделі управління, а також при прийнятті та реалізації управлінських рішень. Оскільки, ключовим аспектом управління є формування цілеорієнтованого управляючого впливу суб'єкта управління на об'єкт, то процедури з його формалізації є також інформаційним процесом, який пов'язаний зі збиранням, аналізом, узагальненням та передачею вихідної й отриманої інформації, побудовою специфічної моделі управляючого впливу, а також визначенням за цією моделлю, імовірних варіантів оптимальних за прогнозованими параметрами. Відповідно до цього, оперативність управління залежить від інформаційно-методичного забезпечення просторової системи управління та використовуваних платформ, які і обслуговують процеси вибору варіантів, прийняття та реалізації управлінських рішень. У той же час якість управління залежить від чіткості та прозорості виконання процедур за замкненим циклом управління при постійному підвищенні вимог за кожним із семи визначених ступенів. Зазначене вимагає опрацювання параболоїдних структурно-ступеневих елементів замкненого циклу формування механізму варіативного інтегрального просторового управління природно-ресурсними активами (рис. 1).

 

Рисунок 1 – Замкнутий цикл формування механізму варіативного інтегрального просторового управління природно-ресурсними активами

 

Дотримання алгоритмічної схеми, що базується на семи ступенях виконання управлінських процедур, дає можливість поступово підвищувати результативність імплементації інтегральної просторової моделі управління територіальними природно-ресурсними активами в умовах ресурсних обмежень.

Оперативність прийняття управлінських рішень має бути забезпечена за кожною з семи ступеней замкненого управлінського циклу, із застосуванням як загального, так і спеціального комплексів цільового програмного забезпечення, інкорпорованих до єдиної платформи. А в основі акомодації цільових інформаційних технологій до науково-аналітичної, оціночної та прогностичної управлінської діяльності є базові економіко-статистичні процедури, які будуть виконуватися в межах підсистеми прийняття рішень на засадах реалізації бізнес-екосистемної ідеї розбудови економіки платформного типу, суть якої зводиться до того, що за допомогою програмного забезпечення можна створити моделі контрольованих сфер (метапросторів) різної природи, систем, мереж та процесів. Таким чином стає можливим, із достатнім рівнем достовірності, сформувати проект просторової системи управління, що буде орієнтований на гармонізацію комунікативних зв’язків між суб’єктами господарювання щодо ефективного використання природно-ресурсних активів та забезпечення сталого розвитку територіальних утворень у цілому.

 

Відділ методології сталого розвитку

І.К. Бистряков, д.е.н., проф.

В. В. Микитенко, д.е.н., проф.