4 травня 2020 року

11:11:18 04.05.2020 Назад

ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНІ ЗАСАДИ РАЦІОНАЛЬНОГО ВИКОРИСТАННЯ ТА ОХОРОНИ ЗЕМЕЛЬ ЛІСОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ В УМОВАХ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ ВЛАДИ

У сучасних умовах посилення антропогенного навантаження на земельні та лісові ресурси, низьких темпів зростання показника лісистості території, надмірного застосування засобів хімізації ґрунтів, зниження продуктивності земель, збільшення рівня смертності серед населення від новоутворень (злоякісних пухлин органів дихання і грудної клітки), освоювання орних і лісових земель під забудови, неконтрольованої масової вирубки лісових масивів, питання раціонального й екологічного використання та охорони земель лісогосподарського призначення є надзвичайно актуальним та своєчасним.

Очевидно, що зміна структури та системи державних органів управління, фіскальна децентралізація безпосередньо впливає на ефективність використання природних ресурсів, в тому числі земель лісогосподарського призначення. Саме тому питання теоретико-методологічного забезпечення раціонального використання та охорони земель лісогосподарського в умовах децентралізації влади, потребує всебічного дослідження та наукового обґрунтування з позиції сталого розвитку і збалансованого природокористування.

Саме таким питанням було приурочене засідання кафедри геодезії та картографії Національного університету біоресурсів і природокористування України (НУБіП України), що відбулося 27 квітня 2020 року. На ньому попередньо розглядалася дисертаційна робота на тему «Еколого-економічні засади раціонального використання та охорони земель лісогосподарського призначення в умовах децентралізації влади» здобувача наукового ступеня доктора економічних наук Опенька Івана Анатолійовича на предмет її рекомендації до попереднього розгляду на засіданні науково-технічної ради факультету землевпорядкування. Науковий консультант, декан факультету землевпорядкування, д.е.н., доц. Євсюков Т. О.

3 урахуванням надзвичайної ситуації та загальнодержавних протиепідеміологічних заходів, організація попереднього захисту докторської дисертації здійснювалась у дистанційному режимі, застосовуючи програмне забезпечення Zoom.

Головуючим на засіданні було обрано провідного наукового співробітника відділу методології сталого розвитку Державної установи «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України» д.е.н., проф. Лицура І. М.

В цілому участь прийняли члени кафедри і запрошені вчені у сфері економіки природокористування та охорони навколишнього середовища, зокрема, д.е.н., проф. Дорош О. С., д.е.н., доц. Мартин А. Г. та інші.

Концептуально, що за змістовними науковими ознаками, проведений захід суттєво кореспондується із напрямами теоретико-методологічних досліджень, які проводяться у відділі методології сталого розвитку Державної установи «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України».

Відділ методології сталого розвитку