4 травня 2020 року

13:05:22 04.05.2020 Назад

НАЦІОНАЛЬНА СИСТЕМА ЛІСОВОЇ ДОБРОВІЛЬНОЇ СЕРТИФІКАЦІЇ

Ліси відіграють вирішальну роль для глобального середовища, населення та економіки. Крім зменшення наслідків зміни клімату та стихійних лих, вони представляють деякі найбагатші біологічні райони на Землі. Вони також забезпечують продовольством, відновлюваною сировиною для багатьох наших продуктів та засобами для існування мільйонів людей. В останні десятиліття життєво важливим питанням стало відповідальне і стале лісокористування. Неадекватні та неправильні методи ведення лісового господарства загрожують  життєздатності багатьох лісів. Це значно знижує їх економічний потенціал, що призводить до негативних соціальних та екологічних наслідків.

28-30 квітня з 10 до 12 години щоденно в режимі онлайн через додаток Zoom відбулися засідання робочої групи з розробки національного стандарту лісоуправління за системою PEFC (Program for the Endorsement of Forest Certification - Програма затвердження лісової сертифікації).

Стандарт встановлює основні положення сталого лісоуправління та лісокористування, спрямовані на:

        забезпечення високої продуктивності та стійкості лісів;

        збереження і відновлення біорізноманіття в лісах;

        мінімізацію або виключення негативної дії лісогосподарського виробництва на довкілля;

        невиснажливе лісокористування;

        економічну ефективність лісогосподарського виробництва;

        соціальну функцію лісогосподарського виробництва.

Стандарт призначений для застосування юридичними та / або фізичними особами, що ведуть лісове господарство та / або здійснюють лісокористування. Вимоги стандарту також стосуються суб'єктів господарювання, які надають послуги (виконують роботи) у лісовому господарстві. Вимоги стандарту охоплюють усі необхідні процеси, націлені на досягнення сталого лісокористування, усі види продукції та послуг

В складі робочої групи з розробки національного стандарту лісоуправління за системою PEFC активну участь взяв провідний науковий співробітник відділу методології сталого розвитку Державної установи «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України» доктор економічних наук, професор Ігор Лицур, який надав свої пропозиції щодо наукової, інноваційної та інвестиційної підтримки сталого ведення лісового господарства.

Крім цього слід зазначити, що на 24-й Генеральній Асамблеї в центрі цьогорічного тижня лісової сертифікації PEFC Україна стала 52-гим національним членом. Генеральна Асамблея, вищий орган PEFC, що приймає рішення, проголосувала за включення України одноголосно.

«Ми дуже раді бачити, що сім'я PEFC росте далі і ми з нетерпінням чекаємо співпраці з нашими новими членами з України», - сказав Бен Гуннеберг, генеральний директор PEFC International.

Відділ методології сталого розвитку