15 травня 2020 року

11:52:47 15.05.2020 Назад

В УМОВАХ ЗМІНИ КЛІМАТУ УКРАЇНІ ПОТРІБНА НОВА ВОДНА СТРАТЕГІЯ

Представники міністерств і відомств, наукових установ, фахівці Апарату РНБО України на засіданні робочої групи з питань безпеки водних ресурсів держави та забезпечення населення якісною питною водою в населених пунктах України розглянули питання стосовно стану поверхневих водних об’єктів та прогнозні показники забезпеченості населення і галузей економіки України поверхневими водними ресурсами протягом 2020 року.

У підсумку проведеного засідання Секретар РНБО України Олексій Данілов звернув увагу на важливість проведення повної інвентаризації джерел підземних вод питної якості й артезіанських свердловин, також членами робочої групи розглядались питання щодо необхідності залучення додаткових фінансових ресурсів для модернізації систем централізованого водопостачання для забезпечення населення якісною питною водою та ініційовано обговорення необхідності розробки водної стратегії України.

Проте, дана проблема постійно перебуває в полі зору, як науковців так і відповідальних державних органів. Згідно з інформацією Державного агентства водних ресурсів України, останні п’ять років були маловодними, й існує ймовірність виникнення водного дефіциту у басейнах деяких річок, які мають значне антропогенне навантаження.

Зважаючи на загрозу гідрологічної посухи, в травні Держводагентство було змушене застосувати статтю 45 Водного кодексу України щодо пріоритетності використання води для питних і побутових потреб населення у період маловоддя та встановлення режимів роботи водосховищ з урахуванням обмежень об’ємів води, що пропускаються через турбіни Кременчуцької ГЕС.

Узгоджені на травень режими роботи дніпровських водосховищ дозволять накопичувати основні водосховища дніпровського каскаду, але, за інформацією ПрАТ «Укргідроенерго», призведуть до зменшення у травні планового виробітку електроенергії підприємством на 25 %. До того ж, у разі подальшого ускладнення гідрологічної ситуації та з урахуванням прогнозу водності, для інших об’єктів гідроенергетичного комплексу країни також можливі подальші обмеження умов водокористування.

У сфері відповідальності Міністерства розвитку громад та територій знаходяться питання практичної реалізації Законів України «Про комерційний облік теплової енергії та водопостачання» та «Про житлово-комунальні послуги», а також умови передачі  повноважень з регулювання діяльності підприємств тепло-, водопостачання та водовідведення до місцевих органів влади та забезпечення дієвого механізму державного контролю у сфері ЖКГ.

Відтак, розробка нової водної стратегії необхідна для узгодження інтересів всіх  зацікавлених сторін – промислового комплексу, аграрних господарств та комунальних підприємств. Безперечно, доступ громадян до питної води є обов’язком нашої держави, проте вирішення проблем забезпечення продовольчої та енергетичної безпеки є не менш важливими завданнями в умовах зміни клімату.

Відділ економічних проблем водокористування