19 травня 2020 року

13:12:51 19.05.2020 Назад

МОЖЛИВОСТІ ПРОЯВУ СИСТЕМНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ЛІСОВИХ РЕСУРСІВ

В процесі формування платформи взаємодій, за умови зближення циклів природних ресурсів і ринку, між ними формується ряд системних характеристик. Важливою системною характеристикою є той факт, що сировинні позиції лісових ресурсів поступово зменшують вагу і актуалізуються позиції ринкові. До сировинних позицій зараховуємо: виробництво деревини для задоволення економічних потреб; ліс як простір для ведення діяльності окремих галузей; ліс як просторовий базис для розміщення інфраструктури тощо. Ринкові позиції: актуалізація вартісних характеристик; можливість співпраці зі сферою бізнесу; генерація фінансових потоків; можливість використання нових інструментів регулювання (платежі за екосистемні послуги).

Актуалізація ринкових позицій є передумовою для прояву інших процесів і виступає фактором становлення платформи взаємодій в цілому. Якщо будуть враховуватися тільки сировинні позиції, то лісових ресурс просто не зможе інкорпоруватися до зони ринку, а ринкові позиції уможливлюють цей рух.

Можливості прояву сировинних і ринкових позицій лісових  ресурсів для різних формацій різняться щодо ресурсів земельних. Ці різниці пов’язуються з меншими рівнями їх залученості до економічних процесів та меншими фінансовими показниками, які з ними пов’язуються. Як показує оцінка, для лісових ресурсів в умовах постіндустріальних формацій різниця між можливістю прояву сировинних і ринкових позицій становить 1,5 рази (для земельних ресурсів – 3 рази).

В процесі дослідження показано зміну структури сировинних і ринкових позицій для лісових ресурсів в умовах різних формацій. Проведено оцінку цих позицій, враховуючи загальний тренд. Як показує оцінювання, ринкові позиції поступово зростають, хоча і досить різними темпами.  Як показує рис., серед всіх ринкових позицій більші характеристики показують РП 2 і РП 4.

 

Рис. Особливості зміни структури сировинних і ринкових позицій для лісових ресурсів в умовах індустріальних і постіндустріальних формацій, бали (max – 5,0) (СП: 1 – можливість виробництва деревини. РП: 1 – актуалізація вартісних характеристик; 2 – можливість співпраці зі сферою бізнесу; 3 – генерація фінансових потоків; 4 – можливість використання нових інструментів регулювання).

 – індустріальні формації,– постіндустріальні

 

Можливість співпраці зі сферою бізнесу виступає передумовою до поступового руху лісових ресурсів до зони впливу ринку. Високий рівень оцінки пояснюється потенціалом лісової галузі до ведення підприємницької діяльності. Зараз тільки окремі діяльності працюють, але є цілий ряд видів діяльності, які вже задіяні, до прикладу, в ЄС. Питання в тому, щоб було сформоване необхідне інституційне середовище для розкриття цього потенціалу.

4 позиція пояснюється можливістю застосування нових інструментів (зокрема, платежі за екосистемні послуги) та вагомою основою для “розгортання” цього інструментарію. Як показують розрахунки, потенціал фін. потоків за екосистемні послуги лісових площ є вагомим і його імплементація поліпшить стан місцевих бюджетів.

 Анатолій Сундук, д.е.н., с.н.с.

завідувач відділу проблем економіки земельних і лісових ресурсів