25 травня 2020 року

23:59:30 25.05.2020 Назад

СУЧАСНИЙ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНИЙ СТАН ЛІСОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ

Актуальною проблемою розвитку лісогосподарської сфери України є низький рівень віддачі державного фінансування ведення лісового господарства та низька ефективність функціонування лісогосподарських підприємств. Фінансова стійкість підприємства – це стабільний фінансовий стан, який забезпечено високою часткою власного капіталу в загальній сумі використовуваних фінансових засобів. Стале виробництво та хороші продажі, збільшення прибутку в порівнянні з витратами та ефективне використання фінансів - запорука фінансової стійкості підприємства.

22 травня 2020 року відбулося засідання Громадської ради при Держлісагентстві в режимі відео конференції з використанням програмного забезпечення ZOOM. Провідний науковий співробітник відділу методології сталого розвитку Державної установи «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України» доктор економічних наук, професор Лицур І.М. представив доповідь на тему «Фінансово-економічний стан лісогосподарських підприємств». В якій проаналізував сучасний стан і фінансову стійкість лісогосподарських підприємств та запропонував шляхи її зміцнення.

Аналіз фінансової стійкості підприємства є найважливішим етапом оцінки його діяльності і фінансово-економічного благополуччя, відображає результати його поточного, інвестиційного і фінансового розвитку, містить необхідну інформацію для інвесторів, а також характеризує здатність підприємства відповідати за своїми боргами і зобов’язаннями та нарощувати свій економічний потенціал. Оцінку фінансової стійкості підприємства було проведено в динаміці за наступними етапами: 1 етап - аналіз абсолютних показників; 2 етап — аналіз відносних показників; 3 етап — аналіз показників платоспроможності; 4 етап — визначення запасу фінансової стійкості.

За результатами аналізу було зроблено висновок, що усім підприємствам Державного агентства лісових ресурсів України притаманний кризовий фінансовий стан. Така ситуація означає, що підприємства на межі банкрутства, оскільки воно не може розрахуватися з кредиторами, є кредити, які не сплачені в установлені строки та прострочений дебет або кредит борг.

Також були запропонована система заходів щодо виходу лісогосподарських підприємств з кризового стану:

        стимулювання малого бізнесу та індивідуального підприємництва;

        оптимізація витрат та структури лісогосподарських підприємств;

        стимулювання внутрішнього ринку споживання деревини;

        податкові преференції і фіскальний стимул від держави;

        формування сприятливого інвестиційного клімату;

        розвиток ринкових інструментів та інформаційної інфраструктури системи ринків лісових ресурсів.

 

Відділ методології сталого розвитку