1 червня 2020 року

11:04:07 01.06.2020 Назад

УЧАСТЬ У ВСЕУКРАЇНСЬКІЙ НАУКОВО-ПРАКТИЧНІЙ ІНТЕРНЕТ-КОНФЕРЕНЦІЇ «СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ РЕГІОНІВ»

15 травня 2020 року в Поліському національному університеті відбулась IV Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція «Соціально-економічні проблеми розвитку регіонів». Її метою став обмін думками між науковцями, експертами, громадськістю щодо вирішення соціально-економічних проблем регіонів. Основними тематичними напрямами конференції були сучасний стан розвитку регіонального бізнесу: статистико-аналітичний аспект; аналітичний огляд процесу децентралізації в регіонах країни; фінансові інструменти соціально-економічного розвитку громад та бізнес-середовища; облік, оподаткування і контроль в управлінні підприємницькою діяльністю.

В роботі конференції взяли участь провідний науковий співробітник відділу проблем економіки земельних і лісових ресурсів д.е.н., с.н.с. Ільїна М.В. та старший науковий співробітник цього ж відділу д.е.н, с.н.с. Шпильова Ю.Б. з доповіддю «Економічні ефекти адміністративної реформи для територіальних громад».

У доповіді розглянуто тенденції щодо утворення територіальних громад в регіонах України. Встановлено, що протягом останніх років доходи місцевих бюджетів значно зросли. Так, частка власних доходів місцевих бюджетів у ВВП збільшилася з 5,1% у 2014 р. до 6,8% у 2019 р., а власні доходи загального фонду місцевих бюджетів за цей же період зросли майже у чотири рази: з 68,6 млрд грн до 267,0 млрд грн. При цьому результати фінансової діяльності громад, що утворилися раніше, є кращими за інших. Проаналізувавши програми розвитку об‘єднаних територіальних громад різних регіонів України, авторами виділено проблеми, недоліки та прогалини, зокрема те, що документам бракує плану залучення інвестицій з конкретних джерел, програм розвитку малого і середнього бізнесу, проектів місцевого розвитку; відсутні будь-які проекти чи плани зі створення нових робочих місць; наявні повноваження ОТГ не дають змоги повноцінно використовувати природні ресурси, розташовані на їх території. Виділено основні пріоритетні напрямами соціально-економічного розвитку громад: розвиток підприємництва, підтримка місцевого бізнесу, ефективне регулювання; залучення інвестицій, грантів, донорської допомоги; підтримка місцевих товаровиробників, виробництва товарів масового споживання; підвищення рівня доходів населення та його зайнятості, соціальний захист громадян; забезпечення доступу населення до якісної освіти, охорони здоров’я, соціальних послуг; впровадження енергоощадних заходів у бюджетній сфері, покращення стану навколишнього природного середовища, забезпечення екологічно орієнтованого використання природних ресурсів.

 

Відділ проблем економіки земельних і лісових ресурсів