3 червня 2020 року

21:32:13 03.06.2020 Назад

ГІБРИДНІ ЗАГРОЗИ ТА ШЛЯХИ ЇХ ПОДОЛАННЯ

Гібридна загроза поєднує в собі елементи інформаційної, торговельної, газової війн, воєнної агресії, окупації, тероризму, активізації криміналітету, диверсійної та громадянської війн. Це будь-який противник, який одночасно та адаптовано використовує співвідношення звичайного озброєння, нерегулярну тактику, тероризм та злочинну поведінку в зоні бойових дій для досягнення своїх політичних цілей. Гібридні загрози концентрують у собі різні режими ведення війни, що включають: стандартне озброєння, нерегулярні тактики та формування, терористичні акти (в тому числі й насилля та примус) і кримінальний безлад. На сьогоднішні цей термін має три гілки: гібридність може відноситися, перш за все, до військової ситуації та умов; по-друге, до стратегії і тактики противника; по-третє, до типу сил, які держава повинна створювати й підтримувати.

29 травня 2020 року на базі Кафедри економічної теорії Факультету економіки та бізнес-адміністрування Національного авіаційного університету відбувся  Міжнародний форум «Гібридні загрози та шляхи їх подолання». У форумі прийняли участь понад 150 учасників, провідних вітчизняних і зарубіжних експертів, освітян і науковців у сфері запобігання та протидії гібридним загрозам сучасності, студентів.

Активну участь в роботі форуму прийняли Шавадзе Паата, академік Національної академії наук Грузії; Церетелі Тінатін, професор Національного центру карного правосуддя Грузії; Dr. Lada L. Roslycky, Black Trident Defenceand Security Consulting Managing Partner, Great Britain; Мачутадзе Арчіл, старший спеціаліст, Міністерство охорони здоров’я та соціального захисту Грузії; Venglyarskyy Oleksiy, General duty road supervisor, Surrey Detachment, Royal Canadian Mounted Police, Canada; Путкарадзе Ірина, старший спеціаліст, Міністерство фінансів та економіки Грузії; Christopher Zuber, Bastion Consulting group, Poland; провідний науковий співробітник відділу методології сталого розвитку Державної установи «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України» доктор економічних наук, професор Ігор Лицур та інші українські науковці.

На форумі розглядалися питання суспільної безпеки та гібридних загроз, включаючи можливі сценарії їх розвитку. Особливу увагу приділено аналізу стану безпеки України. У цьому ключі зроблено акцент на визначення слабких місць, а також напрямів протидії загрозам з боку держави. Проведено співставний аналіз досвіду країн Європейського Союзу, який може бути впроваджений в України. В резолюції форуму було засвідчено, що для протидії й запобіганню гібридним загрозам і викликам, доцільно використовувати багатовекторний підхід, у якому поряд із залученням зусиль з боку держави, значну роль відіграє суспільство у цілому. Зокрема, відмічено, що стійкість до загроз гібридного типу досягається як за рахунок осучаснення відповідних формальних інститутів, так й розвитку неформальних інституцій, пов’язаних із підвищення рівня здатності суспільства забезпечити демократичні перетворення у контексті належного врядування, верховенства права, підвищення рівня добробуту громадян тощо.

 

Відділ методології сталого розвитку