17 червня 2020 року

16:19:02 17.06.2020 Назад

НАЦІОНАЛЬНА СИСТЕМА ЛІСОВОЇ ДОБРОВІЛЬНОЇ СЕРТИФІКАЦІЇ

Наша планета являє собою єдиний організм, в якому, як і в людському організмі, абсолютно немає нічого зайвого, і кожен його елемент важливий, гармонійно підтримує і наповнює життям, і своїм неповторним різноманіттям все навколо. Ліси на нашій Землі займають цілу третину всієї суші нашої планети. Виконуючи життєво важливі екосистемні функції, вони також є і будинком, і джерелом засобів до існування для безлічі людей. За даними сучасної статистики, у світі налічується понад 1,6 млрд. людей, які безпосередньо залежать від здорового стану лісів, до їх числа входять близько 2-х тис. корінних народів і народностей, невід’ємно зв’язавших свій побут, культуру і світосприйняття з унікальними багатствами лісу.

Проблема збереження лісу стоїть сьогодні в ряду найважливіших екологічних завдань для всіх країн світу. Адже, з кожним днем площа лісів зменшується. Це, насамперед, пов'язано зі зростанням чисельності населення і перетворенням лісових територій для різних людських потреб. Поряд з цим, ліси гинуть від пожеж, незаконної вирубки, природних катастроф, впливу комах-шкідників, хвороб та інших причин. Зменшення площ лісових масивів веде до непоправних негативних процесів, що мають глобальне значення для всієї природи і життєдіяльності всього людства.

4 червня 2020 року Асоціація «Національна Система Лісової Добровільної Сертифікації» завершила публічне обговорення другої редакції проєкту стандарту лісоуправління за системою PEFC, «СТАЛЕ ЛІСОУПРАВЛІННЯ. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ», яке тривало з 6 травня 2020 року впродовж 30 календарних днів.  Стандарт встановлює основні положення сталого лісоуправління і лісокористування, спрямовані на забезпечення високої продуктивності і стійкості лісів, збереження і відновлення біорізноманіття в лісах, мінімізацію або виключення негативної дії лісогосподарського виробництва на довкілля, невиснажливе лісокористування, на економічну ефективність лісогосподарського виробництва, його соціальну функцію. З 18 по 22 травня аудиторськими компаніями SGS та ТОВ «Легалліс» проведена польова апробація стандарту на базі ДП «Бережанське ЛМГ», ДП «Перечинське ЛГ» та ДП «Коростишівський лісгосп АПК» ЖОКАП «Житомироблагроліс».

9-10 і 12 червня 2020 р. робоча група з розробки стандарту лісоуправління, до складу якої входить провідний науковий співробітник відділу методології сталого розвитку Державної установи «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України» доктор економічних наук, професор Ігор Лицур, впродовж онлайн-засідань провела його доопрацювання на основі зведення зауважень і пропозицій публічного обговорення та польової апробації за другою редакцією проєкту стандарту.

Повний текст остаточної редакції після технічного опрацювання та письмового погодження усіма членами Робочої групи проєкту стандарту буде розміщений на сайті Асоціації http://woodcertification.com.ua/.

 

Відділ методології сталого розвитку