8 липня 2020 року

18:55:39 08.07.2020 Назад

ЦИФРОВА СИСТЕМА ЕФЕКТИВНИХ РІШЕНЬ ДЛЯ МІСЦЕВИХОРГАНІВ ВЛАДИ «КОМФОРТНА ГРОМAДA»

«Комфортна громада» є сучасним, цифровим інструментом взаємодії громадян з органами місцевого самоврядування та уповноваженими органами державної влади. Це єдина інформаційно-аналітична система у якій збиратимуться та оброблятимуться повідомлення про усі нагальні проблеми територіального утворення для аналізу та прийняття ефективних управлінських рішень.

2 липня 2020 провідний науковий співробітник відділу методології сталого розвитку Державної установи «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України» к.е.н., с.н.с., доц. Д.В.Клиновий взяв участь у презентaції проєкту «Цифрова система ефективних рішень для місцевих органів влади «Комфортна громaдa» у м. Кропивницькому, яка відбулася за ініціативи голови Кіровоградської облaсної рaди О.А.Чорноівaненкa тa депутaтa обласної рaди С.В.Савченка. Даний проєкт реалізується громадською організацією «Ліга вільних людей» спільно з цифровою агенцією «Е-Екологія».

Проєктом «Комфортна громада» передбачається надання можливості жителям міської, приміської та сільської зон ОТГ фіксувати за допомогою фотокамер мобільних пристроїв господарські проблеми екологічного та соціального характеру, включаючи забруднення довкілля, самовільне чи неналежне природокористування, пошкодження інфраструктури, аварії, тощо і повідомляти про них уповноважені органи влади, забезпечувати контроль розгляду таких звернень через системи інтерактивного спілкування з користувачем.

Під час  презентації проєкту було представлено доповідь  к.е.н., с.н.с. Д.В.Клинового «Базові засади формування SMART-ОТГ на платформно-цифровій основі». У доповіді наголошено на тому, що втілення в життя концепції SMART-ОТГ – єдиної системи впровадження інноваційних технологій в усі сфери життя територіальної громади є, з однієї сторони,  викликом часу, а з іншої сторони – відкриває широкі можливості для високоефективного управління територіальними активами.  В управлінні простором життєдіяльності громади за концептом «SMART» пропонується зробити акцент на Smart Planning – використанні комп'ютерного моделювання та аналітики даних для покращення планування використання територіальних ресурсів та проектування поселенської мережі; використовувати технології Smart Estate  для збору та аналізу даних про нерухомість, включаючи об’єкти природного походження для оптимізації циклів обслуговування та попередження господарських проблем, а також широко запроваджувати технології  Smart Community для  аналізу потреб мешканців та надання громадам можливості брати більше відповідальності за співпрацю із владою у своєму життєвому середовищі. Детальніше з інформацію про захід можна ознайомитися із телесюжету Центральноукраїнського бюро новин (CBN) за посиланням:

https://www.youtube.com/watch?v=TKsUfUNRZw0&feature=youtu.be&fbclid=IwAR3phVsihjl0oyR6KBWYejj8MUW1rs5_IEUHSAfY51l8YE6hSbr98le8i60

 

Відділ методології сталого розвитку