28 липня 2020 року

10:19:00 28.07.2020 Назад

ЕКОЛОГІЧНЕ БЮДЖЕТУВАННЯ У ПІДВИЩЕННІ ЕКОЛОГІЧНИХ СТАНДАРТІВ ЖИТТЯ НА МІСЦЕВОМУ РІВНІ

Екологічне бюджетування є одним із найбільш важливих інструментів щодо забезпечення екологічних цілей в рамках стратегічних програм сталого розвитку, визначених на період до 2030 року. Зазначений тип бюджетування передбачає здійснення відповідних заходів із забезпечення кліматичної стабільності, належної якості повітря, земельних, лісових і водних ресурсів, а також їх раціонального використання та забезпечення екосистемного біорізноманіття. Головним орієнтиром екологічного бюджетування на місцевому рівні є створення умов щодо ефективного фінансування заходів із вирішення екологічних проблем територіальних громад. Тут важливим стає підвищення ефективності використання бюджетних коштів з метою забезпечення сталого розвитку територій. Суттєвою стає проблема встановлення стійкої позитивної кореляційної залежності між поставленими екологічними орієнтирами та можливостями бюджету у коротко-, середньо- та довгостроковій перспективі і формування відповідної базисної фінансової основи. В даному разі мається на увазі забезпечення стійкого процесу інтеграції інструментів екологічного управління у відповідні заходи бюджетних програм.

22 липня 2020 року у м. Полтава провідний науковий співробітник Державної установи «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку Нацiональної академії наук України» к.е.н., с.н.с., доц. Д.В.Клиновий  спільно із Головою Громадської органiзації «Цифрова агенція е-Екологія» к.н.держ.упр. В.В.Морозом в рамках проекту міжнародної технічної допомоги «Партнерство для розвитку міст» провів тренінг «Екологічне бюджетування як інструмент для досягнення екологічних цілей (екологічної стійкості) на місцевому рівні» для представників органів місцевого самоврядування Полтавської області.

Проект міжнародної технічної допомоги «Партнерство для розвитку міст» (Проект ПРОМІС), спрямований на зміцнення муніципального сектору в Україні, впроваджує Федерація канадських муніципалітетів (ФКМ) за фінансової підтримки Міністерства міжнародних справ Канади.

 

Мета тренінгу – отримання учасниками додаткових знань, вмінь та практичне відпрацювання навичок із ефективного застосування екологічного бюджетування як засобу досягнення екологічних цілей територіальних утворень та інструмента забезпечення сталого розвитку територіальних громад.

Програма тренінгу передбачала  опрацювання проблемних питань екологічного (зеленого) бюджетування у бюджетному процесі  громад, включаючи інтеграцію екологічних цілей у процес бюджетування; впровадження екологічного бюджетування на практиці; планування екологічної політики громад; імплементацію стратегій, планів бюджетних програм; пошук джерел бюджетування екологічних проектів тощо.

Значне місце відведено також питанням взаємодії влади, бізнесу і населення в рамках екологічного публічно-приватного партнерства. У цьому відношенні зосереджено увагу на методах забезпечення екологічної фіскальної стійкості; визначення ризиків на шляху до сталого екологічного бюджетування та шляхів їх усунення; оцінювання ефективності екологічного бюджетування і впливу фіскальної та бюджетної політики на навколишнє середовище. Також зроблено фокус на  організаційних аспектах екологічного бюджетування та його використанні як складової системи сталих фінансів і засобу досягнення цілей сталого розвитку території тощо.

У робочих матеріалах тренінгу, відповідно до Угоди про співробітництво між відділом методології сталого розвитку ДУ ІЕПСР НАН України та ГО «е-Екологія», знайшли своє відображення наукові розробки відділу з проблематики забезпечення сталого господарювання за допомогою фінансових механізмів та інструментів бюджетування.

 

 

Відділ методології сталого розвитку