28 липня 2020 року

10:23:29 28.07.2020 Назад

РОЗПОЧАТО РОБОТУ З РОЗРОБКИ ДЕРЖАВНОЇ СТРАТЕГІЇ УПРАВЛІННЯ ЛІСАМИ ДО 2035 РОКУ

На сьогодні роль лісів значно підвищується, саме тому, що розширюються уявлення про їх внесок у забезпеченні екологічної, економічної та соціальної стабільності держави. Також стає зрозумілим, що для забезпечення довгострокових інтересів держави на основі поєднання принципів державного регулювання з механізмами ринкових відносин, стає необхідним системне удосконалення ведення лісового господарства в Україні. З огляду на цілі децентралізації влади, важливим є впровадження інноваційних підходів управління у контексті розвитку державно-приватного партнерства, збільшення кількості робочих місць, підвищення занятості сільського населення, мінімізації корупційних ризиків та вчинення правопорушень, утвердження відкритих, прозорих механізмів прийняття кадрових рішень, створення прозорого ринку деревини тощо. Враховуючи вищезазначене, необхідність розробки Державної стратегії управління лісами є очевидною та нагальною, оскільки безпосередньо орієнтує на забезпечення сталого ведення та ефективного управління лісовим господарством.

24 липня 2020 р. в режимі онлайн через додаток Zoom відбулося засідання робочої групи з розробки Державної стратегії управління лісами до 2035 року під головуванням першого заступника Міністра захисту довкілля та природних ресурсів України Богдана Боруховського за участі експертів і громадськості.

Богдан Боруховський нагадав, що це буде великий стратегічний документ на наступні 15 років, який визначить головні пріоритети розвитку лісового господарства та буде мати перелік тактичних дій для роботи в найближчі місяці та роки. «До середини вересня ми маємо вийти на фінальні позиції та напрацювати узагальнену та узгоджену стратегію для подальших кроків», - наголосив Перший заступник Міністра.

До складу робочої групи з розробки Стратегії ввійшов провідний науковий співробітник відділу методології сталого розвитку Державної установи «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України» доктор економічних наук, професор Ігор Лицур, який представив блок економічних питань щодо управління лісами на період до 2035 р. Зокрема він зосередив увагу на необхідності формування системної моделі управління лісами. Так, виходячи з розуміння відкритої моделі управління інноваційною діяльністю, в основу якої покладено пріоритетні принципи управління лісоресурсними активами, запропоновано, поряд з власним джерелом новаторства, з метою отримання синергійного ефекту, активне використання зовнішніх джерел ідей та технологій. Саме у такому випадку є можливість суттєво підщити рівень внутрішніх технологічних розробок і компетенцій, а відтак ефективно проводити адекватну оцінку і вибір зовнішніх розробок для інтеграції до внутрішніх процесів, у напрямі досягнення мети сталого господарювання.

 

Відділ методології сталого розвитку