30 липня 2020 року

19:50:58 30.07.2020 Назад

УЧАСТЬ В ЗАСІДАННІ ФАХОВОГО СЕМІНАРУ КАФЕДРИ ЗЕМЛЕВПОРЯДНОГО ПРОЕКТУВАННЯ НУБІП

23 липня 2020 р. завідувач відділу проблем економіки земельних та лісових ресурсів ДУ IЕПСР НАН України д.е.н. А.М. Сундук прийняв участь в засіданні фахового семінару кафедри землевпорядного проектування НУБІП щодо наукової і практичної цінності дисертаційної роботи Дороша А.Й., поданої на здобуття наукового ступеня доктора філософії за спеціальністю 0.51– Економіка. 

Враховуючи карантин, захід було проведено в дистанційному режимі з використанням засобів програми Webex.

В дисертаційній роботі досліджуються актуальні питання еколого-економічних основ планування землекористування. Дослідження характеризується прикладною спрямованістю, окремі аспекти стосувалися розвитку Коломацької громади. 

Після виступу здобувача, учасники засідання поставили ряд питань, що стосувалися особливостей новизни дослідження, теоретичних і методологічних аспектів. Особливої актуальності були питання ролі і місця земельних ресурсів для розвитку місцевих громад. Д.е.н. А.М. Сундук поставив питання щодо потенціалу земельних ресурсів як активу ринкової економіки і можливостей розвитку проектів публічно-приватного партнерства для локального рівня. Відповіді здобувача показують високий рівень його дослідження й обізнаність з базовими працями Державної установи “Інститут економіки природокористування та сталого розвитку Національної академії наук України”.