21 серпня 2020 року

22:43:33 21.08.2020 Назад

СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ Й ОСОБЛИВОСТІ ДЕРЖАВНОГО У ПРАВЛІННЯ ТА ФІНАНСУВАННЯ ЛІСОВОЇ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ

В Україні в найближчий час необхідно прийняти керівний (стратегічний) документ, який би визначав національну лісову політику (наприклад, основні засади (стратегію) державної лісової політики чи ін.). Важливо, щоб такий стратегічний документ, крім іншого, був узгоджений із керівними (стратегічними) документами інших національних політик (екологічної, економічної, соціальної тощо).

WWF-Україна, за участю сторін, що відповідальні за різні управлінські функції, а також науковців і громадськості, провів комплексне дослідження «Аналіз державного управління та фінансування у лісовій галузі України: організаційно-правові аспекти». У дослідженні проаналізовані проблемні питання державного управління та фінансування у сфері використання, охорони та відтворення лісів, зокрема стосовно правового регулювання, розподілу повноважень, бюджетного фінансування, дивідендів та окремих аспектів оподаткування (без фокусування на проблемах, пов’язаних із мисливським господарством та полюванням). Актуальність теми дослідження обумовлена наявними та очікуваними процесами реформування лісової галузі України та потребою в підготовці й прийнятті національного стратегічного документа, який би визначав державну лісову політику. Одночасно із розв’язанням проблем у системі управління лісовим господарством важливо зосередити увагу і на питанні «удосконалення регуляторного інструментарію бюджетного (податкового та видаткового) впливу на суб’єктів галузі та перегляді взаємовідносин між лісогосподарським сегментом економіки та державою.

5 серпня 2020 р. в режимі онлайн через додаток Zoom відбувся вебінар «Сучасні проблеми й особливості державного управління та фінансування лісової галузі України». Вебінар присвячено огляду сучасних проблем управління та фінансування лісової галузі України. У результаті було визначено перетинання повноважень відповідальних органів, суперечності і прогалини у лісовому законодавстві. Вони мають бути вирішені реформуванням галузі та враховані при розробці Державної стратегії управління лісами до 2035 року.

На вебінарі експерти представили ключові знахідки та висновки дослідження. Зокрема, торкнулися наступних тем:

• відсутність єдиного правового регулювання щодо способу стратегування політики;

• проблеми пов’язані зі зміною підпорядкування Держлісагентства та реорганізаціями Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів;

• причини низької ефективності роботи лісової охорони;

• причини складної фінансової ситуації лісової галузі.

В роботі заходу активну участь прийняв провідний науковий співробітник відділу методології сталого розвитку Державної установи «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України» доктор економічних наук, професор Ігор Лицур, який представив блок економічних питань щодо управління лісами та напрями недержавного фінансування галузі.

 

Відділ методології сталого розвитку