21 серпня 2020 року

22:45:04 21.08.2020 Назад

ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ЦИФРОВОЇ ЕКОНОМІКИ – В ДОПОВІДІ ООН ЗА 2019 РІК

В сучасних умовах одним з важливих процесів, що змінює економічний ландшафт і розширює горизонти ведення бізнесу, є поширення цифрових рішень і інструментів. Масштаб цих змін призводить до формування цифрової економіки з показниками, що можуть перевищувати характеристики сировинних галузей. З метою дослідження загальних процесів і особливостей цифрової економіки фахівцями було розроблено звіт “Digital economy report 2019”.

В звіті узагальнюється інформація щодо характерних рис розвитку цифрової економіки. Окремі розділи звіту висвітлюють можливості і особливості цифрових платформ. Крім того, у звіту акцентується увага, що цифрова інформація може використовуватися в цілях розвитку, а також для вирішення соціальних проблем, зокрема і тих, що стосуються Цілей сталого розвитку.

Ці позиції можливо використовувати в розробці засад формування платформи системних взаємодій природоресурсного та ринкового циклів розвитку. Цифрова платформа в цьому сенсі виступає як можливий (і важливий) елемент платформи взаємодій, що може поліпшити процеси зближення. Важливою є роль цифрової платформи з метою прискорення ведення діяльності, формування спільного поля інформаційного забезпечення, поліпшення часових характеристик діяльності тощо. Разом з тим, успішність діяльності подібних платформ залежить і обумовлюється станом інституційного регулювання, правового режиму та впливом інших процесів.

Режим доступу до ресурсу: https://unctad.org/en/PublicationsLibrary/der2019_en.pdf

 

Вiдділ проблем економіки земельних і лісових ресурсів