21 серпня 2020 року

22:46:28 21.08.2020 Назад

РЕГУЛЮВАННЯ ПРОЦЕСУ ІНТЕГРАЦІЇ ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ ДО ЗОНИ ВПЛИВУ РИНКУ

Важливим явищем в сучасних умовах є поступове зближення природних ресурсів і ринкового середовища. За рахунок подібних процесів природні ресурси можуть проявити ті властивості, що були певною мірою не розкриті, а також формувати взаємодію з економічними суб’єктами.

Важливо зауважити, що інтеграція природних ресурсів до зони впливу ринку характеризується значним соціальним та економічним ефектом. Для сфери природокористування до цільових орієнтирів такої інтеграції слід віднести переорієнтацію з експорту сировини на вироблення продукції; підвищення ефективності використання природних ресурсів та екологізацію виробництва; формування інноваційної екологічної інфраструктури. Натомість цільовими орієнтирами ринку є зростання обсягів іноземних інвестицій та, відповідно, інновацій у сферу природокористування, вихід на міжнародні ринки природних ресурсів, залучення невикористаних активів (насамперед земельних та водних) до економічної діяльності. Обов‘язок дотримання соціальних інтересів у процесі інтеграції природних ресурсів до зони впливу ринку закріплено за державою.

Формуванню відповідної моделі розвитку мають передувати інтеграція науки та виробництва, розроблення внутрішнього ринку високих технологій, розвиток фінансових механізмів та ринкових інструментів, що забезпечуватимуть якісну зміну економічного простору.

Ресурсні інструменти інтеграції природних ресурсів до зони впливу ринку доцільно поділити на інструменти підтримки бізнесу (збільшення кількості підприємств, поліпшення якості робочих місць, підвищення інноваційності економіки), розбудови людського капіталу (зменшення міграції робочої сили, підвищення кваліфікаційного рівня працівників, розвиток трудових навиків) та підвищення привабливості простору.

Прикладами конкретних інструментів інтеграції природних ресурсів до зони впливу ринку є формування центрів підтримки бізнесу, агенцій місцевого економічного розвитку, бізнес-інкубаторів, центрів трансферу технологій, індустріальних та технопарків; мікрокредитування, надання гарантій для бізнесу, фінансування стартапів, реалізація програм співпраці бізнесу та освіти, профорієнтація, підтримки зайнятості; організація проектів розвитку простору, на яких присутній бізнес, розвиток інфраструктури.

 

Вiдділ проблем економіки земельних і лісових ресурсів