1 вересня 2020 року

22:04:39 01.09.2020 Назад

ІНТЕГРОВАНИЙ РОЗВИТОК ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД – СТРАТЕГІЧНИЙ ШЛЯХ ДО СТАЛОГО ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ

В останній час серед концепцій просторового управління значну увагу привертають до себе інноваційні підходи інтегрованого розвитку. Інтегрований розвиток територіальних громад – це спосіб активізувати та поєднати усі наявні ресурси територіального утворення для досягнення поставлених цілей.  На сьогодні зрозуміло, що Генеральний план розвитку населеного пункту або  територіального утворення має бути доповнений документом, який деталізує загальний опис розвитку території конкретними заходами у кожній зі сфер та галузей господарства  території. Виходячи з цього, Концепція інтегрованого розвитку являє собою документ, який визначає просторові та змістові пріоритети на довгострокову перспективу (як правило, це 10 років) і є фактично другим за значенням документом цілісного розвитку територіального утворення після Генерального плану. Така Концепція інтегрованого  розвитку має в обов’язковому порядку базуватися на міжнародних принципах сталого розвитку та державних програмах розвитку галузей і територій країни.

В основу Концепції інтегрованого розвитку покладаються такі принципи, як:

інтегрованість різних галузей – пошук рішень, ефект від реалізації яких матиме широкий вплив;

інтегрованість на різних рівнях – розгляд територіального утворення в різних контекстах (локальному, регіональному, національному, міжнародному);

взаємодія різних акторів – залучення усіх зацікавлених груп до прийняття рішень при плануванні та розвитку територіального утворення;

візійний підхід – формування комплексного уявлення про поточну проблематику розвитку та бажане майбутнє;

інноваційність та креативність –  реалізацію нових проектів, що мають сталий характер та чутливі до потреб громади; 

врахування економічних реалій глобалізації – швидкі зміни середовища, важливість партнерства з приватним сектором.

25 серпня 2020 року у м. Вінниця провідний науковий співробітник ДУ «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України» к.е.н., с.н.с., доц. Д.В.Клиновий  спільно із Головою ГО «Цифрова агенція е-Екологія» к.н.держ.упр. В.В.Морозом в рамках проекту міжнародної технічної допомоги «Партнерство для розвитку міст» провів тренінг «Екологічне бюджетування як інструмент для досягнення екологічних цілей (екологічної стійкості) на місцевому рівні» для працівників фінансових органів місцевого самоврядування територіальних громад Вінницької області.

Основними проблемними питаннями, розглянутими й відпрацьованими  на тренінгу, були актуальні для Подільського регіону завдання забезпечення чистоти джерел питної води, ліквідації несанкціонованих звалищ відходів, сортування побутового сміття, раціонального використання місцевих корисних копалин, припинення самозахоплення прибережних територій водних об’єктів області тощо шляхом формування відповідної  комплексно-інтегрованої системи екологічних заходів  та забезпечення їх бюджетного фінансування із залученням усіх потенційних ресурсів громад.

У робочих матеріалах тренінгу, відповідно до Угоди про співробітництво між відділом методології сталого розвитку ДУ ДУ «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України»  та ГО «е-Екологія», знайшли своє відображення наукові розробки відділу з проблематики забезпечення сталого господарювання з використанням технологій інтегрованого управління  сталим розвитком територіальних утворень,  моделей громадських бюджетів, форматів публічно-приватного партнерства, фінансових механізмів місцевого самооподаткування на здійснення заходів екологічного спрямування, застосування квазіподатків та парафіскальних платежів екологічного характеру, а також «зеленої» кредитної  підтримки проектів сталого розвитку територіальних громад тощо.

Відділ методології сталого розвитку