10 вересня 2020 року

01:05:35 11.09.2020 Назад

КРУГЛИЙ СТІЛ«САМОСІЙНІ ТА КОМУНАЛЬНІ ЛІСИ: ВИКЛИКИ В УМОВАХ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ ТА ЗЕМЕЛЬНОЇ РЕФОРМИ»

8 вересня 2020 року в Міністерстві захисту довкілля та природних ресурсів України відбувся круглий стіл, присвячений обговоренню значення і проблем необлікованих лісів, проблем в управлінні комунальними лісами (на прикладі КП «Чернігівоблагроліс»), а також пошуку шляхів збереження та раціонального використання комунальних і необлікованих лісів. У заході взяли участь представники від органів виконавчої влади, комунальних лісогосподарських підприємств, експерти та науковці в лісовій сфері. Відкриваючи круглий стіл, виконавчий директор Міжнародної благодійної організації «Екологія-Право-Людина» Олена Кравченко наголосила на важливості вирішення проблем із самосійними лісами, яким потрібно надати юридичного статусу, та із комунальними лісами, стале управління якими має вестись за принципами сталого управління державними лісами. Вирішення цих проблем можливе тільки в спільній роботі центральних органів виконавчої влади, екологічного комітету Верховної Ради, експертів громадського сектору, органів місцевого самоврядування. У вирішенні цих питань потрібно діяти злагоджено, не відкладаючи напрацювання і впровадження рішень на довгу перспективу.

На відкритті круглого столу виступили: Перший заступник Міністра захисту довкілля та природних ресурсів України Богдан Боруховський, Голова підкомітету з питань лісових ресурсів, об’єктів тваринного та рослинного світу, природних ландшафтів та об’єктів природно-заповідного фонду Верховної Ради України Юлія Овчинникова, Народний депутат України 8-го скликання, член правління ГО «Мережа захисту національних інтересів АНТС» Остап Єднак, провідний науковий співробітник відділу методології сталого розвитку ДУ ІЕПСР НАН України д.е.н., проф. І.М.Лицур. У доповіді ним було представлено комплексний процес євроінтеграційної трансформації структури управління комунальними лісами виходячи із загально-концептуальної тріади пріоритетів європейської системи місцевого врядування, а саме: максимальної самодостатності місцевих джерел розвитку; економічної самостійності, яка включає в себе дві ключові позиції пучка правомочностей зі "списка Оноре", а саме – користування та розпорядження, оскільки право володіння лісовими ресурсами закріплено в ст. 13 Конституції України за її народом; необхідної субсидіарності, що передбачає державну підтримку в реалізації завдань регіонального розвитку.

Під час круглого столу обговорили екологічне та економічне значення самосійних лісів, оскільки вони: поглинають значні обсяги вуглецю, що важливо в умовах посилення кліматичної кризи; з’єднують ізольовані в минулому фрагменти лісів в межах лісового фонду, що позитивно впливає на міграції та збереження видів флори і фауни; створюють можливості для розвитку в Україні приватного лісового господарства з незначними капіталовкладеннями та без вилучення земель у державних і комунальних лісгоспів. Включення цих лісів до складу лісфонду допоможе збільшити офіційний показник лісистості України щонайменше на 1 % без витрат на лісорозведення.

Під час круглого столу були озвучені наступні пропозиції щодо збереження самосійних лісів: провести інвентаризацію необлікованих лісів у всіх областях з використанням сучасних ГІС-технологій; забезпечити правдиве відображення інформації про наявність самосійних лісів під час інвентаризації сільськогосподарських земель та встановлення обмежень на використання цих земель, що повністю можливо в умовах чинного законодавства; віднести заходи з надання статусу лісів необлікованим лісам до природоохоронних заходів та забезпечити фінансування таких заходів, зокрема розробки проєктів землеустрою для цих лісів, із обласних та державного фондів ОНПС; спростити процедури зміни категорії покинутих сільськогосподарських земель та передачі необлікованих лісів у користування державним чи комунальним лісогосподарським підприємствам та стимулювати активне використання цих процедур; створити можливості для розвитку агролісівництва на покинутих сільськогосподарських земля та забезпечити підтримку такій галузі, використавши, наприклад, досвід США.

Відділ методології сталого розвитку