18 вересня 2020 року

22:56:12 18.09.2020 Назад

РОБОЧА ЗУСТРІЧ З ПИТАНЬ БЕЗПЕКИ ВОДНИХ РЕСУРСІВ ДЕРЖАВИ ТА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАСЕЛЕННЯ ЯКІСНОЮ ПИТНОЮ ВОДОЮ В НАСЕЛЕНИХ ПУНКТАХ УКРАЇНИ

16 вересня 2020 року у Державній установі «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку Національної академії наук України» відбулася зустріч директора ДУ ІЕПСР НАН України, академіка НААН України, доктора економічних наук, професора, заслуженого діяча науки і техніки України М.А. Хвесика, заввідділом економічних проблем водокористування, доктора економічних наук, старшого наукового співробітники Л.В Левковської та співробітників відділу економічних проблем водокористування із директором Української асоціації підприємств водопровідно-каналізаційного господарства «Укрводканалекологія» кандидатом економічних наук, заслуженим працівником сфери послуг України О.М. Шкіньом та представниками Міністерства розвитку громад та територій України.

На засіданні обговорювались питання щодо виконання протокольного рішення робочої групи з питань безпеки водних ресурсів держави та забезпечення населення якісною питною водою в населених пунктах України при РНБО від 18.06.2020 та з метою імплементації в українське законодавство положень Директиви Ради Європи 98/83/ЄС «Про якість води, призначеної для споживання людиною».

Відбулась дискусія щодо проблем та перспектив імплементації у національне законодавче поле Директиви 98/83/ЄС, ключова мета якої полягає у захисті здоров'я людини від несприятливого впливу забрудненої води, призначеної для споживання, гарантуючи відповідну її якість шляхом установлення науково обґрунтованих нормативів і вимог до її моніторингу.

Представники Міністерства розвитку громад та територій України відзначили вагомість та висловили зацікавленість у результатах досліджень отриманих у рамках виконання НДР «Формування системи інтегрованого управління водними ресурсами України» та «Розвиток інституціонального середовища фінансово-економічного регулювання водокористування» та ініціювали створення робочої групи за участю фахівців ДУ ІЕПСР НАН України щодо внесення змін до діючого ДСанПіН 2.2.4-171-10 з урахуванням вимог Директиви 98/83/ЄС.