1 жовтня 2020 року

13:47:48 01.10.2020 Назад

АКТУАЛЬНІСТЬ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ДЛЯ СФЕРИ ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ

В системі формування платформи взаємодій природоресурсного і ринкового циклів розвитку природний ресурс проходить ряд етапів і в межах кожного з них змінюються його риси і властивості.

Після проходження етапу інкорпорації природний ресурс потрапляє до ринкового середовища. Важливим етапом і системною характеристикою в цьому середовищі є можливість підприємницької діяльності. Підприємницька діяльність для сфери природних ресурсів полягає в організації й підтримці розвитку ділової активності з іншими суб’єктами ринку за участі державного і приватного капіталу, що передбачає встановлення системи стійких зв’язків і залежностей. Можливим є поступове входження природних ресурсів до ланцюжків активності компаній.

Крім того, важливим є позиціювання й імплементація природного ресурс в ринковому середовищі, розширення меж його функціонування. За подібних умов ПР буде поступово формувати перелік нових компетентностей. Важливою рисою є взаємодія природного ресурсу з іншими гравцями ринку. Завдяки інтеграції до ринкового середовища ресурс перебуває в системі взаємодій з такими суб’єктами, як держава, приватні структури, різні організації. 

В процесі дослідження цих питань показано, що взаємодію природного ресурсу і ринку можливо диференціювати шляхом врахування діяльності за участю державного і приватного капіталів. Ці діяльності пов’язуються з рівнями (L) функціонування. З кожним новим рівнем будуть посилюватися ринкові позиції ПР за умови їх руху з індустріальних до постіндустріальних формацій. Для L4 вони будуть показувати пікові величини. Показник зменшення варіації характеризує цей процес (зменшення варіації, розриву між ринковими позиціями при умові їх руху до постіндустріальних процесів). Чим більше показник (4,05; 5,4) – тим ринкові позиції ПР ближче до пікових величин. Але, важливо зауважити, що в ринковому середовищі ПР можуть оперувати і сировинними позиціями (агрохолдинги), але це буде більш нижчий рівень функціонування (діяльності).

Система заходів для прискорення прояву підприємницької діяльності:

розширення існуючих правових норм, що регулюють питання розвитку підприємництва із залучення природних ресурсів; розбудова інституціонального забезпечення становлення підприємницької діяльності для сфери природних ресурсів; розроблення і дослідження інтересів ПР і бізнесу для розвитку діяльності; імплементація окремих прикладів з зарубіжного досвіду.

 

Відділ проблем економіки земельних і лісових ресурсів