2 жовтня 2020 року

00:12:47 03.10.2020 Назад

ЗАСІДАННЯ НАУКОВО-ТЕХНІЧНОЇ РАДИ  ДЕРЖАВНОГО АГЕНТСТВА ВОДНИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ

29 вересня 2020 року відбулось перше засідання оновленого складу науково-технічної ради Державного агентства водних ресурсів  України.

У зустрічі прийняли участь зокрема Заступник Міністра захисту довкілля та природних ресурсів Хорєв Михайло Юрійович, Голова Державного агентства водних ресурсів України Шліхта Валентин Михайлович та провідні фахівці Держводагентства, а також керівники та науковці від провідних науково-освітніх установ, що займаються проблемами управління водними ресурсами. Від Державної установи «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України» у засіданні прийняли участь директор інституту, академік НААН України, д.е.н., професор Хвесик Михайло Артемович та провідний наукових співробітник відділу економічних проблем водокористування д.с.-г.н., професор Жовтоног Ольга Іванівна.

На засіданні розглядались питання розробки Водної Стратегії України. Було презентовано та обговорено концептуальні засади розроблення Стратегії, проблеми наукового забезпечення у сфері розвитку водного господарства та гідромеліорації земель, управління, використання та відтворення поверхневих водних ресурсів, розглянуто ініціативу щодо застосування сучасних платформних та інформаційних технологій при розробці  Водної стратегії України.

         У виступі академіка НААН України М.А. Хвесика було  наголошено на необхідність розробки дієвої Стратегії з урахуванням існуючих напрацювань та викликів, які є сьогодні і які можливі в перспективі, забезпечення населення якісною питною водою, її збереження і відтворення, біль ощадливого використання в технологічних процесах, комунальному ї сільському господарствах, підвищення ролі інформаційного ресурсу по роз’ясненню ролі водного фактора в житті країни і її розвитку та в цілому орієнтир на формування моделі сталого водокористування у всіх сферах нашого життя. В процесі обговорення професор О.І. Жовтоног запропонувала поєднати всі аспекти розробки Водної Стратегії, що були викладені у окремих доповідях, з запровадженням широкого Національного Водного Діалогу для обговорення та прийняття стратегічних рішень за участю всіх заінтересованих сторін та підтримала ініціативу щодо розробки для цих цілей  єдиної інформаційної платформи, що реалізується з використанням сучасних інформаційно–аналітичних–комунікаційних систем та відповідних програмних продуктів. 

Науково-технічною радою було підкреслено важливу роль наукових  досліджень у вирішенні першочергових завдань, що поставлені урядом України з  розробки державної водної політики та законодавства, проведення інституціональної реформи водного господарства, розробки дієвих, адаптованих до змін клімату, методів та механізмів впровадження державної політики, що відповідають сучасним політичним, соціально-економічним, екологічним та технологічним викликам.

 

Piccy.info - Free Image HostingPiccy.info - Free Image HostingPiccy.info - Free Image Hosting

Відділ економічних проблем водокористування