29 жовтня 2020 року

15:15:55 30.10.2020 Назад

РЕГІОНАЛЬНИЙ БРЕНДИНГ ЯК ІНСТРУМЕНТ СТАЛОГО ГОСПОДАРЮВАННЯ

Налагодження сталого господарювання передбачає формування високоефективної просторової організації  виробництва товарів і послуг та забезпечення розвитку територіальної економіки на основі смарт-спеціалізації, включаючи формування певних локомотивних галузей, причому не обов’язково промислового чи сільськогосподарського виробництва, але й інфраструктури, вибудовування для них структури логістичних ланцюгів та створення зон росту. Для цього просторово-локалізовані територіально-господарські утворення мають сформувати на основі регіональних переваг комплекс стійких ключових компетенцій, забезпечених необхідними драйверами. Одним із таких драйверів сталого розвитку локалізованого місцевого виробництва є  регіональний брендинг. При побудові регіонального бренду орієнтуються на суттєві переваги локального рівня, зокрема – наявні характерні особливості природно-ресурсного потенціалу, історико-культурного континууму регіону, місцеві звичаї, традиційні промисли і виробництва, етнографічні особливості, імідж території в очах потенційного клієнта. Так, визнаний європейський фахівець із бренд-менеджменту Ж.-Н. Капферер наголошував, що бренди мають народжуватися із цінностей рідної землі.

В Європі та у світі в цілому регіональний брендинг і регіональні товарні марки (бренди) є потужним інструментом забезпечення стійкого розвитку місцевих промислових і сільськогосподарських виробництв, організації сталого туризму, готельно-ресторанного господарства, індустрії розваг тощо. Світова практика використання потенційних переваг території при розробці регіональних брендів демонструє позитивний досвід їх створення демонструючи, що місце локалізації бренду дозволяє скористатися відчутною перевагою території, як це зроблено у французьких провінціях Коньяк та  Шампань з алкогольними напоями, у регіоні Брі з продукцією сироваріння, у Латвії – із Ризькими шпротами, у Північно-Кавказькому регіоні – з Адигейським сиром, у Грузії – з мінеральною водою «Боржомі» та ін. У сучасній економіці регіональний бренд перетворюється на важливий маркер регіональної унікальності, що дозволяє конструювати регіональний імідж. Цей досвід необхідно широко застосовувати в Україні. Так, вже на сьогодні складовими регіонального бренду м. Києва практично є як низка туристичних об’єктів (Золоті ворота, Києво-Печерська Лавра, Собор Св. Софії, Андріївська церква), так і товарні продукти – такі, як «Київська котлета», «Київський торт», «Київська перепічка», а також природні об’єкти (р. Дніпро, Київські каштани, Голосіївський ліс, Київські гори – Старокиївська, Щекавиця та Хоревиця) тощо. Ціннісні аспекти регіонального бренду відображаються у назвах, логотипах, графічному оформленні бренда, слоганах, рекламних роликах як для осмислення, схвалення й прийняття бренду споживачем, так і для конструювання іміджу території,  спрямованого на формування позитивного ставлення жителів регіону до території свого проживання, що, в кінцевому випадку, забезпечуватиме сталість споживання регіональних продуктів на ринку та, відповідно, виробництва товарів і послуг.

Проблематиці формування туристичного бренду м. Києва як бази для розвитку сталого туризму був присвячений, серед іншого, навчально-практичний семінар-екскурсія «Складові регіонального бренду як чинник розвитку туристичних послуг», організований 20 жовтня 2020 р. кафедрою індустрії гостинності та сталого розвитку Навчально-наукового інституту управління, економіки та природокористування Таврійського національного університету імені В.І.Вернадського для студентів та викладачів спеціальностей «Готельно-ресторанна справа», «Науки про землю», «Екологія» і «Туризм».

У семінарі на основі договору про співпрацю між кафедрою індустрії гостинності та сталого розвитку ННІУЕП ТНУ імені В.І.Вернадського та відділом методології сталого розвитку ДУ «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України» взяв участь провідний науковий співробітник цього відділу к.е.н., доц. Д.В.Клиновий.

Під час екскурсії учасників було ознайомлено з широким спектром складових регіонального бренду м. Києва як туристичного комплексу. Зокрема, вони оглянули як архітектурні об’єкти, що є відомими в Україні та за кордоном, входять до світової спадщини ЮНЕСКО зокрема – «Будинок з химерами», «Золоті ворота», монументальний ансамбль Майдану Незалежності, Київський Софійський собор, «Місто Ярослава» та «Пейзажна алея» тощо, так і маловідомі широкому загалу малі об’єкти монументального мистецтва, що являють собою особливий інтерес для формування туристичних послуг нового типу, зокрема – туристичних квестів, такі як пам’ятник Скіфській пекторалі, Київській котлеті, Носу М.В.Гоголя та ін.  Учасникам семінару було представлено туристичні об’єкти, які приваблюють киян та гостей міста незвичною культуральною своєрідністю – Лютеранська кірха, Караїмська кенаса; містичними міськими легендами – «Будинок з горгульями», «Замок Ричарда Левове Сердце», або ж пов’язаними з ними міськими повір’ями – пам’ятник В.Городецькому, скульптурна група героїв фільму «За двома зайцями» на Андріївському узвозі, паркові скульптури – пам’ятники Г.Юрі та М.Яковченку. Також учасників було ознайомлено з принциповими підходами до організації сталого туризму територіальних утворень як бізнес-екосистем на базі сучасних електронних комунікативних платформних технологій.

 

Відділ методології сталого розвитку