11 листопада 2020 року

13:55:29 11.11.2020 Назад

УКРАЇНА 2030: ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ДЛЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ

Із виходом Указу Президента України №722/2019  "Про Цілі сталого розвитку України на період до 2030 року", активізувався процес імплементації Цілей сталого розвитку України (ЦСР) у сферу публічного управління.

Сучасні наукові підходи щодо сектору публічного управління розуміють, відповідно, сфери діяльності органів державної влади та місцевого самоврядування, специфіку котрих необхідно враховувати під час реалізації завдань, поставлених   у ЦСР-2030. Важливість присутності тематики публічного управління в пріоритетах сталого розвитку підтверджується тим, що, починаючи з Саміту Ріо-2012, в окремий напрям реалізації концепту сталого розвитку відокремлюється необхідність створення належної системи публічного врядування.

Враховуючи стратегічну важливість створенню та поширенню знань про сталий розвиток для здійснення успішного публічного врядування, з  26 по 30 жовтня в Національній академії управління при Президентові України  проведено щорічну міжнародну науково-практичну конференцію  «Україна 2030: публічне управління для сталого розвитку». Співорганізаторами цього науково-комунікативного заходу виступили Департамент молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) та міжнародні партнери – Академія економічної освіти (Молдова); Університет Кобе Ґакуін (Японія). Актуальність теми конференції визначено суспільною значимістю для інституційного, наукового та освітнього рівнів забезпечення досягнення Цілей сталого розвитку України. Серед іншого, коло її тематики охоплювало: імплементацію Цілей сталого розвитку в економічній політиці України; реалізацію народного представництва в органах публічної влади як основу забезпечення сталого розвитку України; публічне управління в умовах європейської та євроатлантичної інтеграції в інтересах сталого розвитку; європейський вектор розвитку цифрових трансформацій-2030; сталий місцевий та регіональний розвиток тощо.

На заході із доповіддю на тему «Розвиток цифрових механізмів публічно-приватного партнерства в управлінні природними ресурсами» виступив провідний науковий співробітник відділу методології сталого розвитку Державної установи «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України»  к.е.н., с.н.с., доц. Д.В.Клиновий. У своєму виступі він розкрив базові засади реалізації публічно-приватного партнерства у природокористуванні, окреслив роль громадських організацій як партнерів публічного сектору у забезпеченні екологічного контролю і нагляду за станом природних об’єктів; продемонстрував можливості просторових інформаційно-комунікаційних систем інтерактивного управління для ОТГ  Smart Community  для ідентифікації соціально-економічних та екологічних проблем, відслідковування екологічної ситуації, опрацювання звернень громадян, налагодження співпраці бізнесу і влади у вирішенні питань сталого просторового розвитку. Також учасникам заходу було представлено наукове видання (монографію) «Публічно-приватні форми забезпечення сталого просторового розвитку України» (2019) видавництва ДУ ІЕПСР НАН України.

Детальніше про захід:

http://academy.gov.ua/?lang=ukr&tip=osn&filtername=&page=2&tipn=News&newsid=1775&typeview=&PageNumber=1

 

Відділ методології сталого розвитку