Архів: 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012

Публікації за 2013 рік

 • Національна парадигма сталого розвитку України Д.М. Гродзинський. Ідеологія майбутнього України. Рецензія на монографію М.А. Хвесика, І.К. Бистрякова, Л.В. Левковської, В.В. Пилипіва. «Сталий розвиток: світоглядна ідеологія майбутнього» // Вісник Національної академії наук України, 2013. – № 1.– С. 89–91. (стор. 89, стор. 90, стор. 91)
 • Матюха В.В. Методологический подход по усовершенствованию экономической оценки стоимости минерально-сырьевых ресурсов // Экономика, организация и управление: Горный журнал. – 2013. – № 3. – С. 56–58.
 • Старший науковий співробітник відділу економічних проблем екологічної політики та сталого розвитку ДУ ІЕПСР НАН України к.е.н., с.н.с. О.М. Сухіна 12–14 червня 2013 року пройшла навчання на Міжнародному відкритому семінарі «Збережемо клімат разом», що проводився у ВЦ «КиївЕкспоПлаза».

 • Старший науковий співробітник відділу економічних проблем екологічної політики та сталого розвитку ДУ ІЕПСР НАН України к.е.н., с.н.с. О.М. Сухіна 17 червня року взяла участь в Міжнародному відкритому семінарі «Збережемо клімат разом» за програмою «Енергоефективність у фонді будівель», організований Державним агентством екологічних інвестицій України в рамках міжнародного проекту «Проведення семінарів (тренінгів) із залученням японських фахівців для технічних консультацій діагностування місцевого енергозбереження та іншого, що стосується захисту навколишнього природного середовища», що проводився в Інституті енергозбереження та енергоменеджменту НТУУ «КПІ».

 • Старший науковий співробітник відділу економічних проблем екологічної політики та сталого розвитку ДУ ІЕПСР НАН України к.е.н., с.н.с. О.М. Сухіна 18 червня року взяла участь в Міжнародному відкритому семінарі «Збережемо клімат разом» за програмою «Енергоефективність у промисловості», організований Державним агентством екологічних інвестицій України в рамках міжнародного проекту «Проведення семінарів (тренінгів) із залученням японських фахівців для технічних консультацій діагностування місцевого енергозбереження та іншого, що стосується захисту навколишнього природного середовища», що проводився в Інституті енергозбереження та енергоменеджменту НТУУ «КПІ».

 • Старший науковий співробітник відділу економічних проблем екологічної політики та сталого розвитку ДУ ІЕПСР НАН України к.е.н., с.н.с. О.М. Сухіна пройшла навчання за дистанційним курсом «Управління інноваційними проектами в галузі енергозбереження» у рамках Міжнародного відкритого семінару «Збережемо клімат разом», що проводився в Інституті енергозбереження та енергоменеджменту НТУУ «КПІ».

 • Состояние лесов и актуальные проблемы лесоуправления: материалы Всерос. конф. с междунар. участием / отв. ред. А.П. Ковалев. – Хабаровск: Изд-во ФБУ «ДальНИИЛХ», 2013. – 470 с.

  Материалы конференции посвящены рассмотрению широкого круга вопросов состояния лесов и перспектив лесного хозяйства на Дальнем Востоке России. Ряд докладов содержит результаты исследований по использованию и воспроизводству лесных ресурсов. Большое внимание уделено мероприятиям по уходу за лесом и изучению недревесных продуктов. Приведены современные денные о лесопирологической обстановке в Дальневосточном федеральном округе, а также эколого-экономической оценке лесов в различных регионах России и за рубежом.

  Сборник представляет интерес для научных сотрудников, работников лесного хозяйства, преподавателей, аспирантов и студентов лесобиологического профиля (стор. 87, стор. 88, стор. 89, стор. 90)

 • Наукові основи національної стратегії сталого розвитку України /за наук. ред. академіка НААН України, д.е.н., проф., засл. діяча науки і техніки України М.А. Хвесика. – К.: Державна установа «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку Національної академії наук України» // Економіка АПК. – 2014. – № 1. – С. 148–149. (стор. 148, стор. 149)

 • Безпека як системна парадигма сталого розвитку й буття суспільства (рецензія на монографію «Інноваційно-інвестиційна і технологічна безпека трансформації регіональних економічних систем») // Економіст. – № 1 (327). – січень 2014 року. – С. 1–2. (стор. 1, стор. 2 стор. 3 стор. 4 )

 • Науковці відділу стратегічного потенціалу сталого розвитку ДУ ІЕПСР НАН України – акад. НАН України, д.е.н., проф. О.М. Алимов, д.е.н., проф. В.В. Микитенко, д.е.н., с.н.с. І.М. Лицур, к.е.н., с.н.с. І.В. Драган, к.е.н. О.В. Гребенюк, к.е.н. О.О. Демешок, к.е.н. Л.С. Ладонько пройшли підвищення кваліфікації в Міжнародному науково-технічному університеті імені Юрія Бугая та отримали відповідне посвідчення.

 • Нова публікація завідуючого відділом економічних проблем екологічної політики та сталого розвитку д.е.н., проф. Є.В. Хлобистова, присвячена перспективам органічного землеробства в Україні.

 • Społeczno-kulturowe problemy rozwoju społeczeństw, wyd. WSM rok 2013. – Warszawa, 2013. – 262 c.