Архів: 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012

Публікації за 2017 рік

  • Міжнародна науково-практична конференція «Теоретичні аспекти та практичні проблеми управління, економіки та природокористування в Україні»

  • На базі Державного університету імені Яна Кохановського у місті Кельце, (Польща) вийшла у світ колективна монографія, де співвиконавцем є директор ДУ ІЕПСР НАН України академік НААН України Хвесик М.А., про що видано відповідний сертифікат:
    Khvesyk M.A., Shubalyi O.M., Kosinskyi P.M. Economic-organizing principles of the Ukrainian forest sector governance system transformation // National Economic Development and Modernization: experience of Poland and prospects for Ukraine – Collective monograph. – Vol. 1. Poland: “Izdevnieciba “Baltija Publishing”, 2017. – 356 p. P. 241–253.

  • АНАТОЛІЙ СУНДУК: СИСТЕМА ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОГО РЕГУЛЮВАННЯ СФЕРИ ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ ПОТРЕБУЄ ТРАНСФОРМАЦІЇ

    Сфера природних ресурсів є тим базисом, який значною мірою визначає особливості економічної діяльності, розміщення продуктивних сил, поведінку ринкових суб’єктів. Разом з тим, використання природних ресурсів у багатьох випадках не визначається раціональністю, а навпаки, - є таким, що шкодить як самому ресурсу, так і навколишньому середовищу. Одним із можливих інструментів пом’якшення ситуації може виступати використання засобів фінансово-економічного регулювання, які суттєво впливають на поведінку споживача через заходи стимулювання або стримування, забезпечують фінансові надходження до бюджету та  формують можливості до збереження природних ресурсів через використання їх економічних характеристик та спрямування частини коштів на охорону природного розмаїття.

    Про ці та інші питання можливо прочитати в інтерв’ю журналу «Економіст» доктора економічних наук, завідуючого відділом проблем економіки земельних та лісових ресурсів Державної установи «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України» Сундука Анатолія Миколайовича. Гіперпосилання: http://ua-ekonomist.com/16531-anatoly-sunduk-sistema-fnansovo-ekonomchnogo-regulyuvannya-sferi-prirodnih-resursv-potrebuye-transformacyi.html

  • Е.Н. Сухина, Ю.В. Разовский. Классификация минерально-сырьевого и экологического капитала по источнику формирования // Экономика, организация и управление: Горный журнал. – 2017. – № 10. – С. 22–25.