Архів: 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012

Публікації за 2019 рік

ПУБЛІКАЦІЇ СПІВРОБІТНИКІВ ДУ ІЕПСР НАН УКРАЇНИ У НАУКОВИХ ВИДАННЯХ, ЯКІ ІНДЕКСУЮТЬСЯ У МІЖНАРОДНИХ НАУКОМЕТРИЧНИХ БАЗАХ ДАНИХ ЗА 2018 – 2019 РОКИ

SCOPUS ТА WEB OF SCIENCE

  • Assessment of the Safety of Environment in the System of Sustainable Development / Mykhailo A. Khvesyk, Igor K. Bystryakov, Hanna O. Obykhod, Yuliia M. Khvesyk // Economic Annals-XXI: Research Journal. – К.: Institute of Society Transformation, 2018. – № 3–4. – P. 22–26. https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57130999400 (Scopus).
  • Shtogryn H., Sakal O., Zapukhliak I, Kinash I. Ekolohizatsiya zhytlovo-komunalnoho hospodarstva v konteksti staloho rozvytku [The Ecologization of Housing and Communal Services of Ukraine in the Context of Sustainable Development] Journal of Eastern European and Central Asian Research 6 (1), (2019). – 113–130 [in USA] (Scopus).
  • Stehnei М., Boiko Y., Khaustova K., Rohatina L., Irtyshcheva I. Сonceptual approaches to the formation of regional food security strategy in the context of sustainable development. Problems and Perspectives in Management (open-access): journal.– Sumy: LLC «CPC «Business Perspectives», 2018. – Volume 16, Issue 4– P. 42–50. http://dx.doi.org/10.21511/ppm.16(4)2018.04 (Scopus).
  • Сухина Е.Н. (в соавторстве). Экономические механизмы управления обращением с отходами угледобычи при реализации публично-частного партнерства // Уголь: Научно-технический и производственно-экономический журнал. – 2019. – № 4–2019. – С. 39–41 (Scopus).
  • Сухіна О. (в співавторстві). Методологія оцінки економічних збитків від часткової втрати асиміляційної здатності повітряної екосистеми // Геологія, географія та екологія. – 2019. – № 28 (1). – С. 188–198 (Web of Science)
  • Сухина Е.Н. (в соавторстве). Типизация источников воздействия добычи угля на экосистемы // Уголь: научно-технический и производственно-экономический журнал. – 2019. – № 6–2019. – С. 64–66 (Scopus).
  • Сухина Е.Н. (в соавторстве). Экономическая модель публично-частного партнерства в сфере обращения с отходами недропользования // Экономика, организация и управление: Горный журнал. – 2019. – № 8. – С. 59–61 (Scopus).
  • Sukhina E.N. at al. Ecological Superprofit Management in Subsoil Use // Eurasian Mining. – 2019. – № 2. – С. 27–29. (DOI: 10/17580/em.2019.02.06, Scopus).

ІНШІ МІЖНАРОДНІ НАУКОМЕТРИЧНІ БАЗИ

Хвесик М.А., Бистряков І.К., Клиновий Д.В.  Фінансово-економічний механізм капіталізації природних ресурсів об’єднаної територіальної громади // Фінанси України. – 2018. – № 4. – C. 19–40. (Google Scholar, Index Copernicus).

Хвесик М.А., Бистряков І.К., Клиновий Д.В. Євроінтеграційний концепт забезпечення сталого просторового розвитку України // Регіональна економіка. – 2018. – № 4. – С. 5–16. (Google Scholar, Index Copernicus).

Хвесик М.А., Бистряков І.К., Клиновий Д.В. Фінансово-економічний механізм реконструктивного розвитку України на засадах децентралізованого управління природними ресурсами // Економіка України. – 2018. – № 3. – С. 3–20. (Google Scholar, Index Copernicus, Open Academia Journal Index).

Хвесик М., Левковська Л., Мандзик В. Парадигмальний концепт організації системи інтегрованого управління водними ресурсами // Економіка природокористування і сталий розвиток: науковий журнал. – К.: ДУ ІЕПСР НАН України, 2018. – № 1–2 (20–21). – С. 5–10 (Google Академія, RePEc).

Хвесик М., Обиход Г. Новітній вимір екологічних викликів та загроз сталому розвитку в епоху глобалізації // Економіка природокористування і сталий розвиток: науковий журнал. – К.: ДУ ІЕПСР НАН України, 2019. – № 3–4 (22–23). – С. 5–18 (Google Академія, RePEc).

Хвесик М., Левковська Л. Управління водними ресурсами: євроінтегративний вектор // Економіка природокористування і сталий розвиток: науковий журнал. – К.: ДУ ІЕПСР НАН України, 2019. – № 5 (24). С. 6–13 (Google Академія, RePEc).

Левковська Л., Тітаренко Г., Тітаренко О. Державно-приватне партнерство в умовах імплементації угод ЄС щодо безпеки водних ресурсів // Економіка природокористування і сталий розвиток: науковий журнал. – К.: ДУ ІЕПСР НАН України, 2018. – № 3–4 (22–23). – С. 95–100 (Google Академія, RePEc).

Мандзик В. Теоретичний концепт відтворення водного капіталу в сучасних фінансово-економічних системах // Економіка природокористування і сталий розвиток: науковий журнал. – К.: ДУ ІЕПСР НАН України, 2018. – № 3–4 (22–23). С. 82–86 (Google Академія, RePEc).

Тітаренко Г. Інноваційний розвиток України в умовах імплементації угод ЄС щодо екологічної безпеки // Економіка природокористування і сталий розвиток: науковий журнал. – К.: ДУ ІЕПСР НАН України, 2018. – № 1–2 (20–21). – С. 20–24 (Google Академія, RePEc).

Бистряков І. К., Микитенко В.В. Переформатування просторової системи управління природно-ресурсними активами // Економіка природокористування і сталий розвиток: науковий журнал. – К.: ДУ ІЕПСР НАН України, 2018. – № 1–2 (37–42) (Google Академія, RePEc).

Бистряков І.К., Клиновий Д.В. Проективно-діяльністний підхід до просторового управління природно-ресурсними активами // Економіка природокористування і сталий розвиток. – 2018. – № 3–4 (22–23). – С. 63–70. (Google Академія, RePEc).

Бистряков І.К., Клиновий Д.В. Проблематика імплементації європейських публічно-приватних форматів сталого господарювання в Україні // Економіка природокористування і сталий розвиток. – 2019. – № 5 (24). – С. 14–20 (Google Scholar, RePEc).

Бистряков І.К., Клиновий Д.В. Системні ознаки механізму децентралізованого управління природними ресурсами // «Business, Economics, Sustainability, Leadership and Innovation» (Бізнес, економіка, сталий розвиток, лідерство та інновації). – 2019. – № 2. – С. 17–30 (International Society for Research Activity Journal-Impact-Factor JIF, Journal Factor).

Бистряков І. К., Микитенко В.В. Етапи розбудови в Україні територіальних природно-господарських округів // Економіка, управління, інновації: Електронне наукове фахове видання. Серія: Економічні науки. – Житомир, вид-во Житомирського державного університету ім. І. Франка, 2018. – Вип. 2 (23). – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/eui_2018_2_4. (RePEc; Web of Science; Index Copernicus (Польща); Google Scholar (США)).

Бистряков І.К., Клиновий Д. В., Рогов П. Д. Забезпечення сталості та безпеки просторового розвитку України в умовах глобальних викликів // Social development & Security (Соціальний розвиток і Безпека). – 2018. Вип. 4 (6). – С. 39–53. (Google Scholar, Index Copernicus ICI World Journals).

Бистряков І.К., Микитенко В.В. Управління природно-ресурсними активами в системі стратегічного потенціалу економіки // Економіка, управління, інновації: Електронне наукове фахове видання. Серія: Економічні науки. – Житомир, вид-во Житомирського державного університету ім. І. Франка, 2018. – Вип. 1 (22). – Режим доступу:  http://nbuv.gov.ua/UJRN/eui_2018_1_3 (RePEc; Web of Science; Index Copernicus (Польща); Google Scholar (США).

Микитенко В.В. Механізм інституціоналізації публічно-приватних форм управління сталим просторовим розвитком України // Економічний Вісник Донбасу: науковий журнал. – № 2 (56). – К.: Старобільськ, Відділ інформатизації наукової діяльності ІЕП НАН України, 2019, 2 – [С. 31 – 39] (Google Scholar; Index Copernicus (Польща); Research Bible (Токіо, Японія).

Микитенко В. В. Просторове управління природно-ресурсними активами – запорука розвитку національного державотворчого проекту і його безпеки // Економіка природокористування і сталий розвиток: науковий журнал. – К.: ДУ ІЕПСР НАН України, 2019. – № 5 (24). – С. 21–27 (Google Академія, RePEc).

Лицур І., Карпук А. Механізм фіскального регулювання лісогосподарювання / // Економіка природокористування і сталий розвиток // Економіка природокористування і сталий розвиток. – 2018. – № 3–4 (22–23). – С. 67–72. (Google Академія, RePEc).

Лицур І.М., Карпук А.І. Аналіз фінансування видатків підприємств Держлісагенства з Державного бюджету України // Наукові праці Лісівничої академії наук України. – 2018. – Вип. 16. – С. 123–131. (Google Scholar, Іndex Copernicus International).

Микитенко В.В., Лицур І.М. Прогнозні можливості формування просторової системи управління природно-ресурсними активами // Історія народного господарства та економічної думки України: всеукраїнський історико-економічний збірник наукових праць – ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України». – 2018/№ 51. – К.: ДУ «ІЕП НАН України», 2018. – С. 252–274 http://ingedu.org.ua/?page_id=189&mode=view&year=2018 (Google Scholar; Index Copernicus).

Микитенко В.В., Лицур І.М. Формування та розвиток територіальних природно-господарських округів в Україні // Збалансоване природокористування: науково-практичний журнал. – № 4/2018. – К.: Інститут агроекології і природокористування НААН України, вид-во ТОВ «Екоінвестком». – С. 13 – 25 (RePEc, Polska Bibliographia Naukowa).

Микитенко В. В., Микитенко Д.О. Формування територіальних природно-господарських округів та переформатування соціально-економічного простору України // Економічний Вісник Донбасу: науковий журнал. – № 1 (51). – К.: Старобільськ, Відділ інформатизації наукової діяльності ІЕП НАН України, 2018, 1 – С. 31 – 39 (Google Scholar; Index Copernicus (Польща); Research Bible (Токіо, Японія)).

Микитенко В.В. Механізм інституціоналізації публічно-приватних форм управління сталим просторовим розвитком України // Економічний Вісник Донбасу: науковий журнал. – № 2 (56). – К.: Старобільськ, Відділ інформатизації наукової діяльності ІЕП НАН України, 2019, 2 – [С. 31 – 39] (Google Scholar; Index Copernicus (Польща); Research Bible (Токіо, Японія).

Микитенко В. Форми та засоби організації просторового управління природно-ресурсними активами в Україні // Економіка природокористування і сталий розвиток: науковий журнал. – К.: ДУ ІЕПСР НАН України, 2018. – № 3–4 (22–23). С. 87–94 (Google Академія, RePEc).

Клиновий Д.В., Мороз В.В. Фінансово-правова складова євроінтеграційного механізму управління природними ресурсами в публічній сфері // Збірник наукових праць Національної академії державного управління при Президентові України / за заг. ред. А. П. Савкова. – К.: НАДУ, 2018. – Вип. 1. – 236 с. С.  31–64. (Google Scholar).

Коваленко А. Стан і перспективи реалізації Цілей сталого розвитку в Україні // Економіка природокористування і сталий розвиток: науковий журнал. – К.: ДУ ІЕПСР НАН України, 2018. – № 1–2 (20–21). С. 11–14 (Google Академія, RePEc).

Сундук А., Шашула Л. Регіональний аспект фінансово-економічного регулювання землекористування в Україні // Економіка природокористування і сталий розвиток: науковий журнал. – К.: ДУ ІЕПСР НАН України, 2018. – № 1–2 (20–21). – С. 62–66 (Google Академія, RePEc).

Сундук А., Голуб О., Гамзіна О. Регіональний вимір розподілу рентних платежів у лісокористуванні // Економіка природокористування і сталий розвиток: науковий журнал. – К.: ДУ ІЕПСР НАН України, 2019. – № 5 (24). С. 78–83 (Google Академія, RePEc).

Ільїна М. Класифікація територіальних громад на основі актив-орієнтованого підходу // Економіка природокористування і сталий розвиток: науковий журнал. – К.: ДУ ІЕПСР НАН України, 2018. – № 1–2 (20–21). – С. 53–56 (Google Академія, RePEc).

Сакаль О. Еколого-економічна ефективність землекористування в умовах поглибленя інституціональних трансформацій // Економіка природокористування і сталий розвиток: науковий журнал. – К.: ДУ ІЕПСР НАН України, 2018. – № 1–2 (20–21). – С. 58–61 (Google Академія, RePEc).

Ільїна М., Шпильова Ю. Просторова диференціація сільських територіальних громад в Україні // Економіка природокористування і сталий розвиток: науковий журнал. – К.: ДУ ІЕПСР НАН України, 2018. – № 3–4 (22–23). – С. 35–41 (Google Академія, RePEc).

Сакаль О. Оцінка базових характеристик рентного інструменту регулювання лісокористування // Економіка природокористування і сталий розвиток: науковий журнал. – К.: ДУ ІЕПСР НАН України, 2018. – № 3–4 (22–23). С. 101–106 (Google Академія, RePEc).

Сакаль О. Змістовні характеристики публічно-приватних форм забезпечення сталого просторового розвитку сфери лісокористування // Економіка природокористування і сталий розвиток: науковий журнал. – К.: ДУ ІЕПСР НАН України, 2019. – № 5 (24). С. 84–90 (Google Академія, RePEc).

Ільїна М., Шпильова Ю. Функціональний зв’язок соціоекологічних імперативів з національними пріоритетами розвитку // Економіка природокористування і сталий розвиток: науковий журнал. – К.: ДУ ІЕПСР НАН України, 2019. – № 5 (24). С. 11–14 (Google Академія, RePEc).

Шашула Л., Денисенко І. Публічно-приватне партнерство у сфері землекористування: форми забезпечення та характеристики // Економіка природокористування і сталий розвиток: науковий журнал. – К.: ДУ ІЕПСР НАН України, 2019. – № 5 (24). С. 96–104 (Google Академія, RePEc).

Третяк Н., Каленська О. Використання світового досвіду публічно-приватного партнерства в Україні // Економіка природокористування і сталий розвиток: науковий журнал. – К.: ДУ ІЕПСР НАН України, 2019. – № 5 (24). С. 41–47 (Google Академія, RePEc).

Обиход Г., Омельченко А. Урядові та неурядові організації як інституціональні складові гарантування екологічної безпеки // Економіка природокористування і сталий розвиток: науковий журнал. – К.: ДУ ІЕПСР НАН України, 2018. – № 1–2 (20–21). – С. 31–36 (Google Академія, RePEc).

Куценко В., Гаращук О. Соціоекологічний компонент відтворення людського потенціалу // Економіка природокористування і сталий розвиток: науковий журнал. – К.: ДУ ІЕПСР НАН України, 2018. – № 1–2 (20–21). – С. 25–30 (Google Академія, RePEc).

Куценко В., Гаращук О. Прогнозування соціальної безпеки: теоретико-методологічні аспекти // Економіка природокористування і сталий розвиток: науковий журнал. – К.: ДУ ІЕПСР НАН України, 2018. – № 3–4 (22–23). – С. 71–75 (Google Академія, RePEc).

Куценко В., Гаращук О. Євтушенко Г. Методологічні аспекти моделювання соціального розвитку в умовах формування агломерацій // Економіка природокористування і сталий розвиток: науковий журнал. – К.: ДУ ІЕПСР НАН України, 2019. – № 5 (24). – С. 52–57 (Google Академія, RePEc).

Степаненко А. Інтеграція економічної та екологічної політики в контексті екологічної безпеки // Економіка природокористування і сталий розвиток: науковий журнал. – К.: ДУ ІЕПСР НАН України, 2018. – № 3–4 (22–23). – С. 49–55 (Google Академія, RePEc).

Степаненко А., Омельченко А. Форми публічно-приватного партнерства в системі гарантування природно-техногенної та екологічної безпеки // Економіка природокористування і сталий розвиток: науковий журнал. – К.: ДУ ІЕПСР НАН України, 2019. – № 5 (24). – С. 34–40 (Google Академія, RePEc).

Омельченко А., Степанюк О. Вплив економічних трансформацій на природно-техногенну та екологічну безпеку в контексті четвертої промислової революції // Економіка природокористування і сталий розвиток: науковий журнал. – К.: ДУ ІЕПСР НАН України, 2018. – № 3–4 (22–23). – С. 56–62 (Google Академія, RePEc).

Бойко В., Степанюк Г. Проблеми та особливості еколого-економічної діагностики техногенно небезпечних нафтогазових підприємств // Економіка природокористування і сталий розвиток: науковий журнал. – К.: ДУ ІЕПСР НАН України, 2018. – № 3–4 (22–23). – С. 76–81 (Google Академія, RePEc).

Бойко В. Упровадження екологічних інновацій у системі охорони атмосферного повітря (на прикладі кластера екологічної модернізації) // Економіка природокористування і сталий розвиток: науковий журнал. – К.: ДУ ІЕПСР НАН України, 2019. – № 5 (24). С. 72–77 (Google Академія, RePEc).

Колмакова В. Екосистемний підхід до визначення збитків від забруднення водних ресурсів з урахуванням напрямів формалізації їх вартісного виміру // Економіка природокористування і сталий розвиток: науковий журнал. – К.: ДУ ІЕПСР НАН України, 2018. – № 1–2 (20–21). – С. 49–52 (Google Академія, RePEc).

Колмакова В. Інституціоналізація процесу екосистемного визначення втрат природно-ресурсного потенціалу від негативних наслідків господарювання // Економіка природокористування і сталий розвиток: науковий журнал. – К.: ДУ ІЕПСР НАН України, 2019. – № 5 (24). С. 65–71 (Google Академія, RePEc).

Веклич О. Визначення економічного збитку від погіршення / знищення екосистемних послуг // Економіка природокористування і сталий розвиток: науковий журнал. – К.: ДУ ІЕПСР НАН України, 2018. – № 1–2 (20–21). – С. 43–48 (Google Академія, RePEc).

Веклич О. Параметризація економічного збитку від погіршення / знищення екосистемних послуг // Економіка природокористування і сталий розвиток: науковий журнал. – К.: ДУ ІЕПСР НАН України, 2019. – № 5 (24). – С. 58–64 (Google Академія, RePEc).

Веклич О.О. Екосистемний підхід оцінювання економічного збитку від забруднення навколишнього природного середовища: українська автентичність // Економіка України. – 2018. – №4. – С.63–75 (Google Scholar, Index Copernicus, Open Academia Journal Index).

Веклич О.О. Специфіка вартісного виміру цінності екосистемних послуг при визначенні збитку від забруднення навколишнього природного середовища // Економіка України. – 2019. – № 6. – С. 54–78 (Google Scholar, Index Copernicus, Open Academia Journal Index).

Веклич О.О. Базові інноваційні підходи до формування компенсаційного механізму відшкодування збитків від погіршення/знищення екосистемних послуг [Електронний ресурс] // Ефективна економіка. – 2019. – № 5. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7025 (Index Copernicus,Google Академія).

Веклич О.О. Структура сучасного механізму екологічної компенсації (механізму еко-компенсації) // Ефективна економіка. – 2019. – № 8. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7211 (Index Copernicus,Google Академія).

Веклич О.О. Платформа «публічно-приватне партнерство-планета» – ключовий напрям імплементації інноваційних форм публічно-приватного партнерства в сфері природокористування // Інфраструктура ринку. – 2019. – Вип. 31. – С. 480–489 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.market-infr.od.ua/uk/31-2019 (Index Copernicus).