Архів: 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011

ПЕРІОДИЧНІ ВИДАННЯ ЗА 2016 РІК

Збірник наукових праць «Економіка природокористування і охорони довкілля» – публікуються матеріали з вивчення теоретичних, методологічних, методичних та прикладних проблем раціонального використання, охорони і відтворення природно-ресурсного потенціалу, охорони навколишнього природного середовища, гарантування екологічної безпеки, соціально-економічного розвитку і життєдіяльності людини, сприяння розвитку економічної науки України.

Відповідальний редактор – академік НААН України, доктор економічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України Хвесик Михайло Артемович, відповідальна за випуск – кандидат економічних наук Маковецька Юлія Михайлівна.

Економіка. Управління. Інновації. Серія: Економічні науки: електронне періодичне видання (видається спільно з Житомирським державним університетом імені Івана Франка).

Електронне видання висвітлює фундаментальні дослідження у галузі економічних наук, світового та національного господарства, міжнародних економічних відносин, державного управління, національної безпеки.

Головний редактор – академік НААН України, доктор економічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України Хвесик Михайло Артемович.