Архів: 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011

ПЕРІОДИЧНІ ВИДАННЯ ЗА 2018 РІК

Економіка природокористування і сталий розвиток: науковий журнал / Державна установа «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку Національної академії наук України». – К.: ДУ ІЕПСР НАН України, 2018. – № 1–2 (20–21). – 72 с.

Періодичність виходу – два рази на рік. Журнал внесено до Переліку наукових фахових видань України в галузі економічних наук (категорія «В»). – ISSN 2616-7689 (Print).

У журналі висвітлюються актуальні проблеми теорії й практики економіки природокористування і сталого розвитку, раціонального використання, охорони і відтворення природно-ресурсного потенціалу, екологічної політики та природно-техногенної безпеки, сприяння розвитку економічної науки.

Відповідальний редактор – академік НААН України, доктор економічних наук, професор Хвесик Михайло Артемович, відповідальний секретар – кандидат економічних наук Маковецька Юлія Михайлівна.