ВЧЕНА РАДА

Вчена рада Державної установи «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку Національної академії наук України» є колегіальним органом управління науковою і науково-технічною діяльністю установи, який виконує консультативно-дорадчі функції.

Очолює раду академік НААН України, доктор економічних наук, професор Хвесик Михайло Артемович, заступник голови – доктор економічних наук, професор Бистряков Ігор Костянтинович, учений секретар – кандидат економічних наук, старший науковий співробітник Коваленко Андрій Олексійович.

До складу ради входять 18 членів, з них 14 мають науковий ступінь доктора наук, 3 – кандидата наук. У складі ради: один академік Національної академії наук України, два академіки Національної академії аграрних наук України, 10 професорів, чотири заслужених діячі науки і техніки України.

СКЛАД ВЧЕНОЇ РАДИ
Державної установи «Інститут економіки природокористування
та сталого розвитку Національної академії наук України»

Прізвище, ім’я, по батькові Науковий ступінь, вчене звання
1. Хвесик Михайло Артемович (голова) акад. НААН України, д.е.н., проф.
2. Бистряков Ігор Костянтинович (заступник голови) д.е.н., проф.
3. Коваленко Андрій Олексійович (учений секретар) к.е.н., с.н.с.
4. Алимов Олександр Миколайович акад. НАН України, д.е.н., проф.
5. Веклич Оксана Опанасівна д.е.н., проф.
6. Ільїна Марія Володимирівна д.е.н., с.н.с.
7. Карпук Анатолій Іванович д.е.н., проф.
8. Колмакова Валентина Миколаївна к.е.н., с.н.с.
9. Куценко Віра Іванівна д.е.н., проф.
10. Левковська Людмила Володимирівна д.е.н., с.н.с.
11. Лицур Ігор Миколайович д.е.н., проф.
12. Лупенко Юрій Олексійович акад. НААН України, д.е.н., проф.
13. Масюк Олег Іванович
14. Микитенко Вікторія Володимирівна д.е.н., проф.
15. Обиход Ганна Олександрівна д.е.н., с.н.с.
16. Сакаль Оксана Володимирівна к.е.н., с.н.с.
17. Степаненко Анатолій Васильович д.г.н., проф.
18. Сундук Анатолій Миколайович д.е.н., с.н.с.

СПЕЦІАЛІЗОВАНА ВЧЕНА РАДА

На підставі рішення Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки України від 27 квітня 2017 року згідно з наказом Міністерства освіти і науки України від 10.05.2017 № 693 «Про затвердження рішень Атестаційної колегії Міністерства щодо діяльності спеціалізованих вчених рад від 27 квітня 2017 року» у Державній установі «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку Національної академії наук України» утворено спеціалізовану вчену раду Д 26.256.01 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) економічних наук за спеціальністю 08.00.06 «Економіка природокористування та охорони навколишнього середовища» строком до 31 грудня 2019 року та затверджено її склад.

СКЛАД СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ВЧЕНОЇ РАДИ Д 26.256.01
Державної установи «Інститут економіки природокористування
та сталого розвитку Національної академії наук України»

Прізвище, ім’я, по батькові Науковий ступінь, шифр спеціальності в спецраді
Хвесик Михайло Артемович (голова) д.е.н., 08.00.06
Бистряков Ігор Костянтинович (заступник голови) д.е.н., 08.00.06
Левковська Людмила Володимирівна (вчений секретар) д.е.н., 08.00.06
Алимов Олександр Миколайович д.е.н., 08.00.06
Веклич Оксана Опанасівна д.е.н., 08.00.06
Дорош Йосип Мирославович д.е.н., 08.00.06
Євсюков Тарас Олексійович д.е.н., 08.00.06
Ібатуллін Шаміль Ільдусович д.е.н., 08.00.06
Куценко Віра Іванівна д.е.н., 08.00.06
Лицур Ігор Миколайович д.е.н., 08.00.06
Микитенко Вікторія Володимирівна д.е.н., 08.00.06
Олійник Ярослав Богданович д.е.н., 08.00.06
Степаненко Анатолій Васильович д.геогр.н., 08.00.06
Сундук Анатолій Миколайович д.е.н., 08.00.06
Химинець Володимир Васильович д.е.н., 08.00.06