РАДА МОЛОДИХ УЧЕНИХ

Рада молодих учених є колегіальним виборним дорадчим органом, що об’єднує молодих учених Інституту.

Мета діяльності ради – сприяння реалізації статутних завдань ДУ ІЕПСР НАН України в частині набуття досвіду, професійного становлення, творчої реалізації, використання наукового потенціалу наукової молоді, пропаганди наукових знань серед молодих учених і всебічного їх залучення до наукової та науково-організаційної роботи.

Очолює раду к.е.н. Бойко Володимир Володимирович.