ЗАХОДИ, ЩО ПЛАНУЮТЬСЯ:

ЗАХОДИ, ЩО ВІДБУЛИСЯ:

12–18 березня 2018 року в Університеті державної фіскальної служби України (м. Ірпінь) відбулася IV Всеукраїнська науково-практична Інтернет-конференція «Економіка природокористування: стан, проблеми, перспективи».

Співорганізаторами конференції виступили Міністерство освіти і науки України, Державна фіскальна служба України, Державна установа «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України», Кременчуцький національний університет імені М. Остроградського, НТУУ «Київський політехнічний університет імені Ігоря Сікорського», Національний університет харчових технологій.

Робота конференції велася за такими напрямами: економіка природокористування як галузь економічної науки; економіко-правові та інституційні аспекти управління природокористуванням і охороною НПС; науково-практична діяльність в галузі охорони НПС та раціонального використання природних ресурсів; безпечність і якість товарів, продукції/послуг як запорука сталого розвитку України; енергоефективність та енергозбереження: нові виклики та можливості; інформаційні технології в економіці природокористування та охороні НПС; формування екологічної культури як необхідна передумова сталого розвитку держави; перспективи розвитку екологічного підприємництва в Україні.

У роботі заходу взяли участь представники органів державної влади та місцевого самоврядування, науково-дослідних установ, вищих навчальних закладів та громадських організацій.