ЗАХОДИ, ЩО ПЛАНУЮТЬСЯ:

13 грудня 2017 року в Навчально-науковому інституті управління, економіки та природокористування Таврійського Національного університету імені В.І.Вернадського (м. Київ) відбудеться Міжнародна науково-практична конференція «Теоретичні аспекти та практичні проблеми управління, економіки та природокористування в Україні».

Співорганізатори заходу: Міністерство освіти і науки України, Державна установа «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України», Дніпровський державний аграрно-економічний університет, Полтавський національний технічний університет ім. Ю. Кондратюка, Вища школа менеджменту м. Варшава (Республіка Польща).

Основні напрямки роботи конференції:

  • Публічне управління.
  • Природокористування та охорона навколишнього середовища.
  • Економіка та підприємництво.
  • Розвиток фінансової системи в Україні.
  • Регулювання обліково-аналітичних процесів в умовах євроінтеграції.
  • Світове господарство та міжнародні економічні відносини.
  • Актуальні проблеми теорії і практики менеджменту.

ЗАХОДИ, ЩО ВІДБУЛИСЯ:

28–29 квітня 2017 року в Ужгородському торговельно-економічному інституті Київського національного торговельно-економічного університету відбулася Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні економічні, соціальні та екологічні детермінанти активізації розвитку країни та її регіонів».

Співорганізаторами заходу виступили Міністерство освіти і науки України, ДВНЗ «Ужгородський національний університет», Національний науковий центр «Інститут аграрної економіки» НААН України, Державна установа «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України», Національний університет біоресурсів і природокористування України, Карпатський університет ім. Августина Волошина, Державна установа «Інститут регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього НАН України», а також зарубіжні партнери – Пряшівський університет (Словаччина), Вища школа м. Ніредьгаза (Угорщина), Технічний університет м. Габрово (Болгарія), Політехніка Свєнтокшиська (Польща), Західний університет ім. Васіле Голдіша (м. Арад, Румунія).

До складу науково-організаційного комітету конференції увійшов директор Державної установи «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку Національної академії наук України», доктор економічних наук, професор, академік НААН України Хвесик Михайло Артемович, який виступив з науковою доповіддю на тему «Економіка природокористування та сталий розвиток: виклики сьогодення». У доповіді було підкреслено важливе значення економіки природокористування та охорони навколишнього середовища як галузі економічної науки, а також проблематики сталого розвитку України та світу.

Робота конференції велася за такими напрямами: економіка та трансформація управління національним господарством; соціально-економічні й екологічні проблеми розвитку територіальних економічних систем; демографічні проблеми та відтворення людського капіталу; проблеми розвитку підприємництва і сільських територій; інноваційно-інвестиційні стратегії розвитку економіки територіальних систем; економіка природокористування та сучасні проблеми охорони навколишнього середовища; транскордонне співробітництво і зовнішньоекономічна діяльність; рекреаційно-туристичний комплекс у системі соціально-економічного розвитку; фінансово-облікове забезпечення розвитку економіки.