МІЖНАРОДНА НАУКОВА СПІВПРАЦЯ

У рамках міжнародної наукової співпраці ДУ ІЕПСР НАН України започатковує спільну роботу з більш ніж 80 науково-дослідними інституціями, напрями досліджень яких пов’язані зі сталим розвитком, природоохоронною і природоресурсною проблематикою, – зокрема по країнах світу: Республіки Білорусь – 1, Австралії – 6, Австрії – 2, Канади – 2, Чехії – 3, Шотландії – 1, Данії – 1, Англії – 2, Ірландії – 1, Фінляндії – 2, Іспанії – 5, Італії – 6, Німеччини – 9, Польщі – 4, Швеції – 5, Греції – 1, Угорщини – 1, Ізраїлю – 1, Індії – 2, Таїланду – 2, Японії – 2, Малайзії – 1, Мексики – 1, Нідерландів – 2, Норвегії – 4, Румунії – 2, США – 12.

Зокрема, інститут розвиває контакти щодо наукової співпраці та обміну досвідом з Інститутом природних ресурсів Фінляндії Luke (м. Хельсінкі), Німецьким товариством з управління та реалізації землі (BVVG) та Міжнародним державним екологічним інститутом імені А.Д. Сахарова Білоруського державного університету.

УКРАЇНА – НІМЕЧЧИНА: НАЛАГОДЖЕННЯ МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВОЇ СПІВПРАЦІ ДУ ІЕПСР НАН УКРАЇНИ

16 листопада 2017 року у залі засідань ДУ ІЕПСР НАН України відбулася зустріч директора інституту академіка НААН України д.е.н., проф. М. А. Хвесика, заступника директора з наукової роботи, д.е.н., проф. І. К. Бистрякова, ученого секретаря к.е.н., с.н.с. А. О. Коваленка, завідувача відділу проблем економіки земельних і лісових ресурсів д.е.н., с.н.с. А. М. Сундука, співробітників цього відділу докторанта к.е.н., с.н.с. О. В. Сакаль, к.е.н. Н. А. Третяк, молодшого наукового співробітника відділу економічних проблем водокористування Г. С. Штогрин із делегацією німецьких експертів у земельній сфері.

До складу делегації увійшли менеджер міжнародних проектів Товариства з управління та реалізації землі (BVVG) пан Крістоф Конрад Ґільґен, керівник Товариства з управління та реалізації землі (BVVG) у федеральній землі Саксонія-Ангальт пан Ганс-Егберт фон Арнім, юрисконсульт цього підрозділу товариства пан Герхард Лудден, фахівець Відомства сільського господарства, консолідації земель та лісового господарства регіону Альтмарк пан Хартмут Крізе. Зустріч була присвячена налагодженню міжнародної наукової співпраці, а також обміну думками між науковцями інституту та експертами з Німеччини щодо актуальних проблем консолідації земель і правової долі земельних ділянок під будівлями і спорудами.

Директор ДУ ІЕПСР НАН України академік НААН України д.е.н., проф. М. А. Хвесик виступив з вітальним словом, розповів делегації про історію і діяльність ДУ ІЕПСР НАН України, представив наукові дослідження, публікації та досягнення співробітників інституту, а також доповів про стан земельних відносин в Україні, результати і проблемні аспекти земельної реформи, роль власності на землю у розвитку сільських територій, значну подрібненість земельних ділянок, ризики і загрози надмірної концентрації земель, виклав наукове бачення шляхів вирішення завдання консолідації земель в Україні та формування єдиного земельно-майнового комплексу.

Д.е.н., проф. І. К. Бистряков привітав учасників зустрічі і наголосив на перспективах співпраці науковців інституту з німецьким експертами у вирішенні проблем сталого землекористування, вивченні європейського досвіду регулювання земельних відносин, вказав на необхідність наукового забезпечення управлінських рішень у сфері землегосподарювання.

Пан Ганс-Егберт фон Арнім представив доповідь на тему «Консолідація земель / тимчасовий обмін у Німеччині та роль BVVG». Він розповів про передумови приватизації в сільському господарстві у Східній Німеччині, процедуру тимчасового обміну, а також можливі варіанти подолання ризиків і загроз перед подальшою приватизацією земель / перед скасуванням мораторію в Україні.

К.е.н., с.н.с. О. В. Сакаль виступила з доповіддю про характеристики земельного фонду і стан земельних відносин в Україні. Щодо вирішення проблеми значної парцеляції сільськогосподарських угідь в Україні вона відзначила пріоритетну необхідність завершення формування земельних ділянок як об’єкта цивільних прав і розвиток сільськогосподарської кооперації.

Пан Хартмут Крізе розповів про повноваження і компетенції Відомства сільського господарства, консолідації земель та лісового господарства регіону Альтмарк. Він вказав, що проблема консолідації земель у Німеччині також має місце, висвітлив процедуру укрупнення земельних ділянок згідно із Законом про регулювання сільського господарства та Законом про консолідацію земель, навів практичні приклади із своєї роботи, назвавши консолідацію важливим інструментом розвитку сільської місцевості.

Пан Крістоф Конрад Ґільґен розповів про міжнародну діяльність BVVG, зокрема спільно з Україною. Він запропонував можливі форми співпраці BVVG і ДУ ІЕПСР НАН України.

Учасники зустрічі сформували напрями подальшої співпраці та запланували розвивати подальший обмін експертними думками.

ПРОФЕСІЙНА ІНФОРМАЦІЙНА ПОЇЗДКА
«ЕФЕКТИВНЕ УПРАВЛІННЯ СТАЛИМ БАГАТОФУНКЦІОНАЛЬНИМ ЛІСОВИМ ГОСПОДАРСТВОМ»

17–22 вересня 2017 року докторант ДУ ІЕПСР НАН України, старший науковий співробітник відділу проблем економіки земельних і лісових ресурсів к.е.н., с.н.с. О. В. Сакаль взяла участь у професійній інформаційній поїздці до м. Берлін і Землі Бранденбург (Німеччина) на тему «Ефективне управління сталим багатофункціональним лісовим господарством», організованій Німецько-українським агрополітичним діалогом.

Тематика зустрічей у рамках поїздки передбачала дослідження таких питань:

  • структура лісів, відносини у сфері права власності, ринок деревини;
  • особливості приватних лісоволодінь;
  • вимоги громадськості щодо користування лісами, основні принципи політики у сфері лісового господарства;
  • державне управління лісокористуванням (завдання держави і ведення лісового господарства державою).

У поїздці також взяли участь представники Державного агентства лісових ресурсів України, його територіальних органів, Міністерства аграрної політики та продовольства України, Міністерства екології та природних ресурсів України, вищих навчальних закладів, громадських організацій.

Під час завершальної зустрічі учасники і представники Федерального Міністерства продовольства та сільського господарства і Німецько-українського агрополітичного діалогу обговорили напрями розширення співробітництва, започаткування спільних проектів з науковими установами України.

ЛІТНЯ ШКОЛА ПРОЕКТУ ЖАНА МОНЕ МОДУЛЬ ПРОГРАМИ ЕРАЗМУС+ «ІНСТРУМЕНТИ, ПОЛІТИКА ТА КРАЩІ ПРАКТИКИ ЗАХИСТУ ДОВКІЛЛЯ В ЄВРОПЕЙСЬКОМУ СОЮЗІ: ВИКЛИКИ ДЛЯ УКРАЇНИ»

7-8 червня 2017 р. наукові співробітники ДУ ІЕПСР НАН України к.е.н., с.н.с. Ю.М. Маковецька та к.е.н., н.с. Т.Л. Омельяненко взяли участь у роботі Літньої школи проекту Жана Моне модуль програми Еразмус+ «Інструменти, політика та кращі практики захисту довкілля в Європейському Союзі: виклики для України», яка проходила в Національному університеті харчових технологій (м. Київ). В рамках Літньої школи організовано лекції, презентації, дискусії та круглі столи, на яких обговорені питання сучасних принципів та інструментів реалізації екологічної політики ЄС; кращих практик у сфері охорони навколишнього природного середовища у державах-членах ЄС; поводження з відходами та хімічними забруднювачами (на глобальному та європейському рівні). По закінченню заходу учасники отримали сертифікати.

ПРОЕКТ СПЕЦІАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ З ДОВКІЛЛЯ ООН (ЮНЕП) «ПОСИЛЕННЯ РЕАЛІЗАЦІЇ РОТТЕРДАМСЬКОЇ КОНВЕНЦІЇ В УКРАЇНІ ТА СТВОРЕННЯ ПОТУЖНОСТЕЙ ПО БОРОТЬБІ З НЕЗАКОННИМ ОБІГОМ ХІМІЧНИХ РЕЧОВИН»

31 травня 2017 р. науковий співробітник ДУ ІЕПСР НАН України к.е.н., н.с. Т.Л. Омельяненко взяла участь у першому засіданні проекту Спеціальної програми з довкілля ООН (ЮНЕП) «Посилення реалізації Роттердамської конвенції в Україні та створення потужностей по боротьбі з незаконним обігом хімічних речовин» (м. Київ, Орхуський центр). Загалом учасниками заходу було 55 національних та міжнародних експертів.

Під час зустрічі фахівці проаналізували прогалини у виконанні Роттердамської конвенції про процедуру Попередньої обґрунтованої згоди відносно окремих небезпечних хімічних речовин та пестицидів у міжнародній торгівлі та обговорили шляхи попередження їх незаконного обігу в Україні.

До обговорення проблеми долучилися представники ЮНЕП (Женева), експерти Продовольчої та сільськогосподарської організації ООН (ФАО), Мінекології, Мінагрополітики, Держпродспоживслужби, митних структур, науково-дослідних інститутів, аграрного бізнесу, неурядових організацій та правоохоронних органів.

За результатами зустрічі вирішено створити міжвідомчу робочу групу з Роттердамській конвенції, яка працюватиме над усуненням недоліків, пов’язаних з реалізацією зобов’язань України у рамках конвенції, зосередити зусилля експертів на зміцненні потенціалу держави щодо протидії незаконному обігу пестицидів, а також розробити електронну навчальну програму та провести кампанію з інституційної розбудови в кількох прикордонних областях України.

Науковий обмін

Науковий співробітник відділу природно-техногенної та екологічної безпеки ДУ ІЕПСР НАН України, к.е.н. Омельяненко Т.Л. пройшла навчання в рамках освітньої програми «Проблеми сталого управління відходами упаковки в місті» та «Проблеми сталого управління відходами упаковки у компанії» (яка проходила з 10 по 23 травня 2015 у м.Констанцин-Єзьорне (Польща) та отримала відповідний сертифікат.

Освітній проект реалізується Фондом Сендзимира (FundacjaSendzimira) за фінансової підтримки національного Фонду охорони навколишнього середовища та управління водними ресурсами Польщі.

До освітнього курсу були зараховані особи, що успішно закінчили електронний курс «Введення до сталого управління відходами і розвитку проекологічних основ споживання»

Більш детальну інформацію про освітню програму можна продивитися на сайті Фонду (http://www.sendzimir.org.pl/szkolenia)

АНГЛОМОВНА ЛІТНЯ ШКОЛА «ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ТА СТАЛИЙ РОЗВИТОК»

27–29 травня 2015 р. старші наукові співробітники ДУ ІЕПСР НАН України кандидати економічних наук Носуліч Тетяна Миколаївна і Сакаль Оксана Володимирівна взяли участь у роботі англомовної літньої школи «Публічне управління та сталий розвиток» («Public Administration and Sustainable Development»), яка відбулася за ініціативи Національної академії державного управління при Президентові України, Програми розвитку ООН та Глобального екологічного фонду, Благодійного фонду Богдана Гаврилишина (м. Київ, вул. Пугачова 12/2).

В рамках літньої школи було організовано роботу чотирьох секцій під керівництвом провідних міжнародних та вітчизняних експертів з проблем сталого розвитку:

  • секція сталого розвитку (загальні принципи сталого розвитку; цілі сталого розвитку; формування цілей сталого розвитку на період після 2015 р.; індикатори сталого розвитку, їх взаємозв’язок);
  • секція з питань сталого економічного розвитку в рамках Угоди про асоціацію «Україна – ЄС»;
  • секція з проблем поєднання в публічній політиці екологічної, економічної та соціальної складових сталого розвитку («зелена економіка», споживання і виробництво в рамках сталого розвитку; подолання соціальної нерівності);
  • секція управління сталим розвитком (прийняття управлінських рішень при формуванні та реалізації політики сталого розвитку).

Після презентації результатів роботи секцій учасники були нагороджені сертифікатами (див. фото).

До вашої уваги також інформація і фото заходу на сайті НАДУ

ЕКСПЕРТНА ДІЯЛЬНІСТЬ

05 лютого 2014 року в ДУ ІЕПСР НАН України відбулася робоча зустріч дирекції, завідуючих відділами та наукових співробітників установи з міжнародним експертом з управління водними ресурсами Олексієм Ярошевичем, який представив методологічні і методичні підходи та досвід експертного супроводу проекту «Додаткова підтримка Міністерства екології та природних ресурсів України у впровадженні секторальної бюджетної підтримки».

19 липня 2013 року в ДУ ІЕПСР НАН України в контексті підготовки інститутом аналітичних матеріалів з питань міжнародної економічної інтеграції України відбулася робоча зустріч дирекції, завідуючих відділами та наукових співробітників установи з: міжнародним експертом з управління водними ресурсами Олексієм Ярошевичем; експертом з екологічного права Єжи Сарнацкі; експертом з екологічної політики, стратегії та інвестицій Андре Карутцом; експертом з укріплення потенціалу, координації та наочності Анною Голубовською-Онісімовою. Сторони обмінялися думками та досвідом науково-експертного супроводу процесів міжнародної економічної інтеграції, гармонізації законодавства та екологічної політики.

***

Співробітники ДУ ІЕПСР НАН України к.е.н. Ю.М. Маковецька та Т.Л. Омельяненко є членами робочої групи сектору «Управління відходами» в рамках реалізації компоненту 5 «Допомога у гармонізації українського законодавства до відповідного acquis ЄС у сфері охорони навколишнього природного середовища» Проекту ЄС «Додаткова підтримка Міністерства екології та природних ресурсів України у впровадженні Секторальної бюджетної підтримки».

СТАЖУВАННЯ

30 вересня – 04 жовтня 2013 року науковий співробітник відділу сталого землекористування ДУ ІЕПСР НАН України к.е.н. Оксана Володимирівна Сакаль проходила стажування в зимово-літній школі (WSS 2013), яка проводилася Європейським інститутом лісу у Піхль Шлос (Pichl Schloss), округ Вайц, федеральна земля Штирія, Австрія.

Цього року школа проводилася у двох різних ландшафтах – промислових лісах в регіоні Аквітанія, Франція (1-й тиждень навчання, 17–23.03.2013) та альпійських лісах землі Штирія, Австрія (2-й тиждень навчання, 30.09–04.10.2013).

Під час другого тижня вивчалися підходи до оцінювання культурної, історичної, економічної та соціальної цінностей ландшафту на прикладі гірських лісів та практики ведення лісового господарства приватними власниками та у федеральних лісах. Окрім лекцій та аудиторної роботи слухачі школи мали можливість відвідати фермерське господарство, значна частина площі якого зайнята лісом, а також ознайомитися із роботами щодо відновлення лісових доріг, проектування та зведення конструкцій для попередження лавин у горах.

Повідомлення та фотозвіт про роботу школи до вашої уваги за посиланням: http://foper.org/2013/09/30/2nd-week-od-efi-winter-summer-school-started-in-austria

Завантажити сертифікат

17–23 березня 2013 року молодший науковий співробітник відділу сталого землекористування к.е.н. Сакаль Оксана Володимирівна проходила стажування в зимово-літній школі, яка проводилася Європейським інститутом лісу у місті Белен-Бельє, регіон Аквітанія, Франція.

Загальна тематика цьогорічного курсу – «Підтримка багатьох цінностей лісів, що охоплені управлінням» – включала питання теоретико-методологічного та прикладного характеру щодо оцінювання культурної, історичної, економічної та соціальної цінностей лісів. Ці питання висвітлювалися на прикладі лісів та практики ведення лісового господарства у Аквітанії.

Головна мета заходу – формування наукового потенціалу молоді для якісних досліджень за допомогою інноваційних методів навчання шляхом залучення провідних експертів різних напрямів, створення дослідницької мережі, інтеграція та мобілізація європейських досліджень проблем лісів і стану навколишнього природного середовища у загальноєвропейському масштабі.

Офіційне повідомлення та фотозвіт про роботу школи до Вашої уваги за посиланням