Архів: 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011

Круглі столи

ЗАХОДИ, ЩО ПЛАНУЮТЬСЯ:

Інститут повідомляє про проведення у 2019 році наукових заходів:

17 вересня 2019 року в Державній установі «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку Національної академії наук України» відбудеться засідання круглого столу на тему:

«ЕКОЛОГІЧНІ ЗАГРОЗИ У ПЕРІОД ГЛОБАЛЬНИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ»

Питання для обговорення:

 • Новітній вимір екологічних викликів та загроз сталому розвитку у контексті глобальних трансформаційних процесів.
 • Концепція циркулярної економіки як механізм забезпечення структурних трансформацій.
 • Сутнісні ознаки соціо-еколого-економічної безпеки сталого просторового розвитку.
 • Стратегічні пріоритети удосконалення сфери гарантування екологічної безпеки: сутність та засоби досягнення.
 • Моделі антикризового управління екологічною безпекою великих міст.
 • Публічно-приватне партнерство в системі забезпечення екологічної безпеки: світовий досвід реалізації.

12 листопада 2019 року в Державній установі «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку Національної академії наук України» відбудеться засідання круглого столу на тему:

«ОЦІНЮВАННЯ ЕКОCИСТЕМНИХ ПОСЛУГ: НАСЛІДКИ ДЕТЕРІОРАЦІЇ»

Питання для обговорення:

 • Теоретичні засади оцінювання екосистемних послуг із позиції забезпечення сталого природогосподарювання.
 • Методологічні особливості оцінки збитків від забруднення екосистем.
 • Інноваційні підходи до формування компенсаційного механізму відшкодування збитків від забруднення екосистем.
 • Роль екосистемного фактору у забезпеченні децентралізованого управління природно-ресурсними активами у рамках розвитку публічно-приватного партнерства.
 • Європейський вектор інституціоналізації процесу екосистемного визначення заподіяних та попереджених збитків від забруднення екосистем із позицій управління природними ресурсами.
 • Оцінка природно-ресурсних активів та екосистемних послуг на місцевому рівні.